Θερινή Προσφορά

Θερινὴ Προσφορά

Online Μαθήματα Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, Ἱστορίας, Φιλοσοφίας.

 

Τὰ ἀγαπημένα σας μαθήματα σὲ δωρεὰν συνδυασμούς!

Αὐτὸ τὸ καλοκαίρι, ἡ Ἑλληνικὴ Ἀγωγὴ γίνεται δική σας.

Μὲ τὴν ἐγγραφή σας σὲ ἕνα μάθημα τοῦ ἐτησίου κύκλου, σᾶς προσφέρουμε ἕνα μάθημα μικρότερης διάρκειας, ἐντελῶς δωρεάν! Βρεῖτε τὰ μαθήματα ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρουν καὶ κάντε τὸν συνδυασμό  ποὺ σᾶς συμφέρει. Ἤ, πεῖτε μας τὰ ἀγαπημένα σας μαθήματα καὶ ἀφῆστε μας νὰ σᾶς προτείνουμε τοὺς ἰδανικοὺς συνδυασμούς. Προτείνετε τὴν Ἑλληνικὴ Ἀγωγὴ στοὺς φίλους σας καὶ κερδίστε ἔκπτωση στὰ μαθήματα τῆς χρονιᾶς ποὺ ἔρχεται!

Ἡ παιδεία ἐστί

δεύτερος ἥλιος

τοῖς ἀνθρώποις.

 

Πλάτων

Αὐτὴ εἶναι ἡ εὐκαιρία σας νὰ δεῖτε ὅλα αὐτὰ τὰ μαθήματα ποὺ βλέπατε στὶς διαφημίσεις μας ὅλη τὴ χρονιὰ καί, λόγῳ χρόνου ἢ ὑποχρεώσεων, διστάζατε νὰ ἐγγραφεῖτε.

Δεῖτε ἐνδεικτικὰ κάποιους συνδυασμούς. Ἐπισκεφθεῖτε τὴν πλατφόρμα τῶν μαθημάτων μας, διαλέξτε τὰ μαθήματα ποὺ θέλετε νὰ δεῖτε καὶ ἐνημερῶστε μας γιὰ τὸν δικό σας συνδυασμό!

Δεῖτε τὰ μαθήματα ποὺ ἔχουμε δημιουργήσει γιὰ ἐσᾶς, ἐπιλέξτε αὐτό/ἅ ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρουν καί επικοινωνήστε μαζί μας.

Προτεινόμενοι συνδυασμοί

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

με την ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΚΟΠΟΛΟΥ

Ἀρχαῖα Ἑλληνικά

Ἁπλᾶ καὶ ὄμορφα, ἡ διδασκαλία τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στὴν Ἑλληνικὴ Ἀγωγὴ ἔχει σκοπὸ νὰ ἀποδείξει τὸ πόσο εὔκολο εἶναι τελικὰ νὰ μάθει κανεὶς Ἀρχαῖα Ἑλληνικά. Ἡ διδασκαλία στηρίζεται ἐξ ὁλοκλήρου στὰ ἀρχαῖα κείμενα. Μὲ λίγες γραμματικὲς καὶ συντακτικὲς παρατηρήσεις, οἱ μαθητὲς κατανοοῦν γρήγορα τὰ κείμενα τῆς ἑλληνικῆς γραμματείας ἀπὸ τὸ πρωτότυπο.

Παρακολουθήστε το 1ο μάθημα

12μηνη πρόσβαση (40 τρίωρα μαθήματα)

ΔΩΡΕΑΝ

μὲ τὴν ἀγορα τοῦ μαθήματος Ἀρχαία Ἑλληνικὰ ἐπιλέξτε ἕνα ἀπὸ τὰ ἀκόλουθα μαθήματα: Ἡσίοδος: Ἔργα καὶ Ἡμέραι,  ὴ Ἀρχαῖο Δρᾶμα, ἢ Ἐτυμολογία, ἢ Ὁμήρου Ὀδύσσεια.

Ἐναλλακτικά, επικοινωνήστε μαζί μας γιὰ νὰ δημιουργήσουμε μαζὶ τὸν συνδυασμὸ ποὺ σᾶς ταιριάζει.

ΙΣΤΟΡΙΑ

 με τον ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Ἀρχαία Ἑλλάδα

Στὸ μάθημα τῆς Ἱστορίας γίνεται μία πλήρης ἐξιστόρηση τῶν γεγονότων τῆς γενέσεως, τῆς ἀκμῆς καὶ τῆς παρακμῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους ἀπὸ τὴν ἀρχή, παράλληλα μὲ τὴ γένεση τῆς Ρώμης ποὺ τελικὰ κατέκτησε τὸν κόσμο. Ἀπὸ τοὺς Φαραώ, τὴ Δυναστεία τῶν Ἀχαιμενιδῶν , τὴν Ἀθηναϊκὴ Δημοκρατία, τὴ Σπάρτη, τὸν Μ. Ἀλέξανδρο ἕως τὸν Ἰούλιο Καίσαρα καὶ τὴν πτώση τῆς Ρώμης.

Παρακολουθήστε το 1ο μάθημα…

12μηνη πρόσβαση (36 δίωρα μαθήματα).

ΔΩΡΕΑΝ

μὲ τὴν ἀγορα τοῦ μαθήματος ΙΣΤΟΡΙΑ: Ἀρχαία Ἑλλάδα ἐπιλέξτε ἕνα καὶ ἀπὸ τὰ ἀκόλουθα μαθήματα:Ρητορικὴ μὲ τὸν Ἄδωνι ΓεωργιάδηἈφιέρωμα στὰ χρόνια τοῦ Ἐμφυλίου μὲ τὸν Ἄδωνι Γεωργιάδη

Ἐναλλακτικά, επικοινωνήστε μαζί μας γιὰ νὰ δημιουργήσουμε μαζὶ τὸν συνδυασμὸ ποὺ σᾶς ταιριάζει.

Βυζάντιον

Ἡ πιὸ ἄγνωστη ἀλλὰ καὶ πιὸ κρίσιμη περίοδος τῆς Ἱστορίας μᾶς ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς Νέας Ρώμης, ἕως τὴν Ἅλωση τοῦ 1453. Ἡ ἐπικράτηση τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἡ εἰσβολὴ τῶν Βαρβάρων, ἡ πτώση τῆς Δύσεως καὶ ἡ ἐθνογένεση τῶν κρατῶν τῆς Εὐρώπης. Τὸ Ἰσλὰμ καὶ ἡ πτώση τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας. Μὲ ἱστορικὲς παραπομπές, χάρτες καὶ τὴν ἐπίδραση τῶν ἱστορικῶν αὐτῶν γεγονότων στὴ σημερινὴ ἐποχή.

Παρακολουθήστε το 1ο μάθημα…

12μηνη πρόσβαση (32 δίωρα μαθήματα).

ΔΩΡΕΑΝ

μὲ τὴν ἀγορα τοῦ μαθήματος ΙΣΤΟΡΙΑ: Βυζάντιον ἐπιλέξτε ἕνα καὶ ἀπὸ τὰ ἀκόλουθα μαθήματα: Ρητορικὴ μὲ τὸν Ἄδωνι ΓεωργιάδηΤὰ μυστικά του Β᾽ Παγκοσμίου Πολέμου μὲ τὸν Γιάννη Θεοδωράτο

Ἐναλλακτικά, επικοινωνήστε μαζί μας γιὰ νὰ δημιουργήσουμε μαζὶ τὸν συνδυασμὸ ποὺ σᾶς ταιριάζει.

1821

 με τον ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Ἡ Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821

Παρακολουθῆστε τὸν ἔκτακτο, ἐπετειακὸ κύκλο, αφιερωμένο σε μία από τις πιο ένδοξες επαναστάσεις της παγκόσμιας Ἱστορίας. Οἱ Ἥρωες, οἱ Μάχες καὶ τὰ Γεγονότα ποὺ σημάδεψαν τὸν ἀπελευθερωτικὸ Ἀγῶνα τοῦ 1821 σὲ 18 δίωρα μαθήματα μὲ τὸν Λεωνίδα Γεωργιάδη καὶ δῶρο τὰ Μυστικά του Β Παγκοσμίου Πολέμου μὲ τὸν Γιάννη Θεοδωράτο..

Ἐναλλακτικά, επικοινωνήστε μαζί μας γιὰ νὰ δημιουργήσουμε μαζὶ τὸν συνδυασμὸ ποὺ σᾶς ταιριάζει.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

 με τον ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Πλατωνικὴ Φιλοσοφία μέρος Ἄ καὶ Β’

Ὁλόκληρο τὸ Πλατωνικὸ Corpus σὲ 81 μαθήματα Φιλοσοφίας. Πολιτεία ἢ περὶ Δικαίου, Θεαίτητος ἢ περὶ Ἐπιστήμης, Σοφιστὴς ἢ περὶ τοῦ Ὄντος, Πολιτικὸς ἢ περὶ Βασιλείας, αλκιβιάδης Μείζων ἢ περὶ Ἀνθρώπου Φύσεως, Ἀλκιβιάδης ἢ περὶ Προσευχῆς, Χαρμίδης ἢ περὶ Σωφροσύνης, Φαῖδρος ἢ περὶ Καλοῦ, Συμπόσιον ἢ περί έρωτος, Λύσις ἢ περὶ Φιλίας, Τίμαιος ἢ περὶ Φύσεως, λάχης ἢ περὶ Ἀνδρείας, κριτίας ἢ Ἀτλαντικός, aπολογία Σωκράτους, ξενοφῶντος -Ἀπολογία Σωκράτους, κρίτων ἢ περὶ Πρακτέου, φαίδων ἢ περὶ Ψυχῆς,  κρατύλος ἢ περί ορθότητος τῶν Ὀνομάτων..

Περὶ Πλούτου, Ἐρυξίας, Φίληβος ἢ περὶ Ἡδονῆς, Εὐθύφρων, Μένων, Δημόδοκος, Πρωταγόρας,Ἴων, Ἰππίας, Παρμενίδης, Ἰππίας ἐλάσσων ἢ περὶ Ψεύδους, Περὶ Δικαίου, Ἐρασταί, Ἀλκυών, Μενέξενος, Γοργίας, Εὐθύδημος ἢ Ἐριστικός, Κλειτοφῶν ἢ Προτρεπτικός, Θεάγης, Σίσυφος, Ἴππαρχος ἢ Φιλοκερδής, Πλάτωνος Ἐπιστολές.

Παρακολουθήστε το 1ο μάθημα…

12μηνη πρόσβαση (81 δίωρα μαθήματα).

ΔΩΡΕΑΝ

μὲ τὴν ἐγγραφὴ στὰ μαθήματα Πλατωνικὴ Φιλοσοφία μέρος Ἀ και  Β  επιλέξτε ένα μάθημα από την κατηγορία μαθημάτων “Φιλοσοφία”:

Στωικὴ Φιλοσοφία, Ἀριστοτελικὴ Φιλοσοφία, Μυθολογία στὴ Φιλοσοφία, Φιλοσοφικὰ Πορτρέτα, Περὶ Ψυχῆς.

Εναλλακτικά, επικοινωνήστε μαζί μας για να δημιουργήσουμε μαζί τον συνδυασμό που σας ταιριάζει.

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

με τον ΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟ

Σύγχρονη Γεωπολιτικὴ Ἱστορία 2020 – 2021

Παρουσίαση καὶ ἀνάλυση τῶν κυριοτέρων γεωπολιτικῶν ἐξελίξεων, συνδέοντας τὸ παρὸν μὲ τὸ παρελθόν.

Παρακολουθήστε ένα απόσπασμα…

12μηνη πρόσβαση (36 δίωρα μαθήματα).

ΔΩΡΕΑΝ

μὲ τὴν ἀγορὰ τοῦ μαθήματος Σύγχρονη Γεωπολιτικὴ Ἱστορία ἐπιλέξτε κι ἕνα ἀπὸ τὰ ἀκόλουθα μαθήματα: Tα Μυστικὰ τοῦ Β᾽παγκοσμίου ΠολέμουΣύγχρονη Ἑλληνικὴ Ἱστορία μὲ τὸν Σάκη Μουμτζή

Ἐναλλακτικά, επικοινωνήστε μαζί μας γιὰ νὰ δημιουργήσουμε μαζὶ τὸν συνδυασμὸ ποὺ σᾶς ταιριάζει.

ΠΑΙΔΙΚΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ

Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ γιὰ Παιδιά

Α) Α ἔτος Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν γιὰ παιδιὰ δημοτικοῦ, ἀπρόσβαση ἕως την 1η Σεπτεμβρίου.

Παρακολουθήστε το 1ο μάθημα…

ή 

Β) Ἀγωγὴ Νηπίων γιὰ παιδιὰ προσχολικῆς ἡλικίας

Παρακολουθήστε το 1ο μάθημα…

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Μὲ τὴν ἀγορὰ ἑνὸς ἀπὸ τὰ παραπάνω, δῶρο εἴτε
το e-camp, είτε τα εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, είτε η Γραμματική και τη Λογοτεχνία του για παιδιά Δημοτικού.

Ἐναλλακτικά, επικοινωνήστε μαζί μας γιὰ νὰ δημιουργήσουμε μαζὶ τὸν συνδυασμὸ ποὺ σᾶς ταιριάζει.