Τμήματα Παίδων

ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΝΗΠΙΩΝ (3-5 ετών)

Τα παιδιά έρχονται σε επαφὴ με την αρχαία ελληνικὴ γλώσσα μέσα από την εκμάθηση των μύθων του Αισώπου και την δραματοποίησή τους. Ανακαλύπτουν την προέλευση και την ετυμολογία των λέξεων και πλάθουν μόνα τους παράγωγες. Κυρίως, μαθαίνουν να συνεργάζονται, να συνδιαλέγονται και να αποκομίζουν χρήσιμα διδάγματα και συμβουλές. Παράλληλα, διδάσκονται την ιστορία μας μέσα από ελληνικά ήθη και έθιμα.

ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΩΝ (6-12 ετών) 

Ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας, φιλοσοφία, ιδανικά, αξίες. Αυτοί είναι οι στόχοι για τους μαθητὲς του δημοτικού, οι οποίοι επιτυγχάνονται κάθε χρόνο. Τα παιδιά δημιουργούν διαλόγους στα αρχαία Ελληνικά και διδάσκονται μύθους του Αισώπου από το πρωτότυπο αρχαίο κείμενο. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ετυμολογία και στις οικογένειες των λέξεων, ενώ παράλληλα γίνεται συνδυασμὸς προφορικού και γραπτού λόγου. Ξεκινά η εκμάθηση του πολυτονικού και γίνεται εισαγωγή στη γραμματική.Τα παιδιά, ξεκινώντας με απλούς διαλόγους, γνωρίζουν αρχαίες ελληνικὲς λέξεις, ανακαλύπτουν παράγωγες καὶ συνειδητοποιούν ότι η ελληνική γλώσσα είναι ενιαία στό πέρασμα του χρόνου. Από τους μύθους του Αισώπου, εκμαιεύουν διδάγματα και αξίες διαχρονικὲς για την ζωη τους. Η εισαγωγή στο πολυτονικό σύστημα και την γραμματική βοηθά στην ανώδυνη κατανόηση των κειμένων.

Στο πρώτο έτος  δίδεται έμφαση στην κατανόηση του αρχαίου λόγου, στην ετυμολογική ανάλυση και στην χρήση του πολυτονικού συστήματος, ενώ στο παιδικό Β ξεκινά η μελέτη της Οδυσσείας του Ομήρου από το πρωτότυπο κείμενο. Στόχος πάντοτε η ποσότητα και η ποιότητα των ερεθισμάτων και των μορφωτικών ευκαιριών που παρέχονται, καθώς αποτελούν παράγοντα καθοριστικό για την νοητική και γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού. Πρόσφατες έρευνες των Νευροεπιστημών δείχνουν ότι η εξάσκησις και το εμπλουτισμένο περιβάλλον αυξάνουν όχι μόνον τις νευρωνικές συνάψεις, αλλά ακόμη και αυτήν την νευρογένεσι. Έρευνα που είχε διενεργηθεί στους μαθητές της Ελληνικής Αγωγής από τον Ιωάννη Τσέγκο, διευθυντή του Εκπαιδευτικού και Ερευνητικού τομέα του Ανοικτού Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου Αθηνών το 2007 και είχαν παρουσιασθεί στο 18ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο στην Κω, κατέδειξαν την σπουδαιότητα εκμαθήσεως της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στα πρώτα σχολικά χρόνια για την αποτελεσματική, νοητική ανάπτυξη και την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών. Αντίστοιχα συμπεράσματα καταδεικνύουν και ξένες μελέτες. το πλούσιο και οργανωμένο λεξιλόγιο, η ετυμολογική ερμηνεία των λέξεων και η σωστή ορθογραφία, η ρυθμική έκφρασις, η ακουσική και αισθητική καλλιέργεια, η διδασκαλία προτύπων και ηθικών αξιών, αποτελούν πρωτεύοντες μαθησιασκούς στόχους της διδακτικής αγωγής που εφαρμόζεται στον χώρο μας, οι οποίοι και επιτυγχάνονται μέσα από το σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που εκπονούνται.

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ