• - 50 / 7 Ημέρες
  Διαθέσιμο για 1 εβδομάδα από την ημερομηνία εγγραφής
  - 300 / 84 Ημέρες
  Δεν συμπεριλαμβάνονται: Η Ρητορική και το Αφιέρωμα στον Εμφύλιο.
  - 100 / 84 Ημέρες
  Από 150€, μόνον με 100€ (9 μαθήματα)
  - 90 / 84 Ημέρες
  Από 150€, μόνον με 90€ (12 μαθήματα)
  - 60 / 84 Ημέρες
  Από 200€, μόνον με 60€ (10 μαθήματα)
  - 100 / 84 Ημέρες
  Α' Έτος Ενηλίκων Από 300€, μόνον με 100€ (24 μαθήματα και δώρο τα βιβλία!)
  - 180 / 84 Ημέρες
  Από 480€, μόνον με 180€ (32 μαθήματα, Οκτώβριος - Μάιος)
  - 100 / 28 Ημέρες
  Έκτακτος κύκλος μαθημάτων Ιστορίας Από 6/6 έως 27/6

  Επιλέξτε τρόπο πληρωμής

  No payment methods are available for the selected subscription plan.