• - 300 / 84 Ημέρες
  - 100 / 84 Ημέρες
  Από 150€, μόνον με 100€ (9 μαθήματα)
  - 90 / 84 Ημέρες
  Από 150€, μόνον με 90€ (12 μαθήματα)
  - 60 / 84 Ημέρες
  Από 200€, μόνον με 60€ (10 μαθήματα)
  - 100 / 84 Ημέρες
  Α' Έτος Ενηλίκων Από 300€, μόνον με 100€ (24 μαθήματα και δώρο τα βιβλία!)
  - 180 / 84 Ημέρες
  Από 480€, μόνον με 180€ (32 μαθήματα, Οκτώβριος - Μάιος)

  Επιλέξτε τρόπο πληρωμής

  No payment methods are available for the selected subscription plan.