Προβολή 1–9 από 16 αποτελέσματα

 • 15.00

  Τὸ βιβλίο τοῦ Ἄδωνι Γεωργιάδη βασισμένο στὰ ἀνεπανάληπτα Σεμινάρια Ρητορικῆς. Ὅλα τὰ μυστικὰ γιὰ τὴν κατάκτηση τοῦ βήματος σὲ ἁπλᾶ καὶ κατανοητὰ βήματα γιὰ ὅλους!

  Προσθήκη στο καλάθι
 • 25.00
  Εἰς τὸ ἕβδομον βιβλίον τῆς σειρᾶς ΑΡΡΗΤΟΙ ΛΟΓΟΙ – Τὸ Μυστήριον τοῦ Ἀπολλωνίου Φωτὸς ἀναζητεῖται ἡ ἐξήγησις τῶν πράξεων τῶν θεῶν τῶν Ἑλλήνων. Παράλογα μυθικά ἐπεισόδια, φόνοι, μοιχεῖαι, καταπόσεις καὶ ἀπάται δημιουργοῦν σοβαράς αντιδράσεις, ὡς πρός τὸ ἦθος τῶν δυνάμεων καὶ τῶν ἐνεργειῶν τῶν θείων ὄντων.
  Μετὰ τὰς διαδοχικὰς μυστηριακὰς τελετὰς τῶν ἀποκρύφων ἐπεισοδίων τῆς Μυθολογίας, ἐμφανίζεται εἰς τὴν ψυχὴν ὁ Φοῖβος Ἀπόλλων. Χορηγός τῆς ψυχονοητικῆς ὑγείας, διά τοῦ “γνῶθι σαὐτόν”, ὁ Φοῖβος φέρει τὴν αὐτοθεραπείαν εἰς τοὺς θνητοὺς ἀνθρώπους.
  Προσθήκη στο καλάθι
 • 25.00

  Ἀλτάνη, Ἄρρητοι Λόγοι.

  Τὸ παρὸν βιβλίον ἐξιστορεῖ τὸ ταξίδι τοῦ Ἕλληνος ἀπὸ τὴν πατρίδα του, τὴν Γῆν τῆς Ἑλλάδος, μέχρι τὴν παλινόστησιν τῆς ψυχῆς του εἰς τὸν ἀστέρα της. (Πλάτωνος “Τίμαιος”, 42Β και 90Β)

  Διὰ τὸν σκοπὸν αὐτόν ἐπελέγησαν δύο ἑλληνικά ἀρχέτυπα: Τοῦ Ὀδυσσέως καὶ τοῦ Σωκράτους.

  Προσθήκη στο καλάθι
 • 50.00

  Μέθοδος ἐκμαθήσεως τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν.

  Εἰσαγωγὴ στὴν Γλώσσα, τὴν Μυθολογία καὶ τὴν Ἱστορία τοῦ τόπου μας.

  Μία σύγχρονη προσέγγιση ποὺ ἐνθουσιάζει καὶ προκαλεῖ τὸ ἐνδιαφέρον τῶν παιδιῶν. Τὸ πακέτο περιλαμβάνει τὸ βιβλίο ποὺ διδάσκονται τὰ παιδιὰ στὴν τάξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἀγωγῆς καὶ τρία ἐκπαιδευτικὰ DVD γιὰ τὴν ἁπλούστερη κατανόηση τοῦ περιεχομένου.

  Μὲ τὴν φιλόλογο Βίκυ Σακκά.

  Προσθήκη στο καλάθι
 • 80.00

  Τὸ φετινό μας δῶρο, μία συλλεκτικὴ συσκευασία μὲ ἕνα μπουκάλι ἐλαιόλαδο 500ml καὶ δύο βαζάκια μέλι (θυμάρι καὶ ἐρείκη). Στὸ κουτὶ ἀναγράφεται μὲ ἀσημοτυπία τὸ Δελφικὸ παράγγελμα ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ. Ἀναμφισβήτητα, τὸ πιὸ ξεχωριστὸ δῶρο γιὰ αὐτὲς τίς γιορτές! Ἐπικοινωνῆστε μαζί μας γιὰ τὴν παραλαβή του, από τον χώρο της Ελληνικής Αγωγής.

  Προσθήκη στο καλάθι
 • 60.00

  Ένα πολύτιμο δώρο για όλους.

  Προσφέρετε σε έναν φίλο μία συνδρομή μηνιαία ή ετήσια σε κάποιο από τα μαθήματά μας και κερδίστε 10% έκπτωση, μηνιαία ή ετήσια, στο δικό σας αγαπημένο μάθημα!
  Επιλέξτε ανάμεσα στα Αρχαία Ελληνικά, την Ετυμολογία, την Ιστορία, το Αρχαίο Δράμα, την Φιλοσοφία, τον Όμηρο, την Φιλοσοφία και Ποίηση για μια μηνιαία ή ετήσια συνδρομή. Ισχύει και για την διαδικτυακή παρακολούθηση.

  Κάντε ένα δώρο που δεν θα φθαρεί, δεν θα χαλάσει και δεν θα χάσει την αξία του ποτέ! Ένα πολύτιμο Δώρον Γνώσεως.

  Επιλογή
 • 25.00

  Τὸ Ἑλλήνων Χρονολόγιον κλείνει φέτος 26 χρόνια συνεχοῦς κυκλοφορίας καὶ τὴ φετινὴ χρονιὰ εἶναι ἀφιερωμένο στὴ σοφία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, μέσῳ τῆς μαγείας τῶν λέξεων. Κάθε ἡμέρα καὶ μία λέξη, μὲ τὴ σημασία, τὴν προέλευση καὶ τὴν οὐσία της. Οἱ ἑρμηνεῖες καὶ οἱ ἐτυμολογίες προέρχονται ἀπὸ τὰ βιβλία τῆς ἀειμνήστου δασκάλας τῆς Ἑλληνικῆς Ἀγωγῆς Ἄννας Τζιροπούλου-Εὐστάθιου, ἀπὸ τὸ λεξικὸ Liddell & Scott καὶ ἀπὸ τὸ Μέγα Ἐτυμολογικόν.

  Προσθήκη στο καλάθι
 • 14.00
  Εὖ ζῆν
   
  Η διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων σύμφωνα με την Στωική Φιλοσοφία. 
   
  Το νέο βιβλίο του Λεωνίδα Γεωργιάδη, αφιερωμένο σε όλους εσάς, τους δασκάλους της ζωής. 
  Από τις εκδόσεις «Ψυχογιός».
  Προσθήκη στο καλάθι
 • 25.00
  Τὸ βιβλίον αὐτὸ ἀναφέρεται εἰς τὰ συμπτώματα τῶν ἀσθενειῶν τὰ ὁποῖα πρωταγωνιστοῦν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Ἀσκληπιοῦ τῆς Ἐπιδαύρου καὶ παρουσιάζονται διὰ τῶν συμβόλων τοῦ ἵππου καὶ τοῦ ὄφεως. 
   
  Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον, Μυθολογία καὶ Ἀσκληπιὸς ὑποδεικνύουν εἰς τὴν πάσχουσα ψυχήν τοῦ ἀνθρώπου τὰς ἀδυναμίας, πάθη καὶ διαστροφάς της. Ἡ  ἀρχαία τέχνη τῆς Ἰητρικῆς ὡς ἀποκαλεῖ ὁ Ἱπποκράτης τὴν ἰατρικὴν ἐπιστήμην, ἀναδύεται διὰ τῆς κατανοήσεως τῶν συμβόλων καὶ ὀδηγεῖ εἰς τὴν αὐτοθεραπείαν. 
  Προσθήκη στο καλάθι