Τμήματα Εφήβων

Πιστοί στην αρχαιοελληνική αντίληψη σύμφωνα προς την οποία η Φιλοσοφία δεν αποτελεί «ειδικότητα» για ολίγους, αλλά πρωταρχικό μέλημα του κάθε ολοκληρωμένου ανθρώπου, συνεχίζουμε και αυτήν την χρονιά στο τμήμα «Ἀγωγῆς Ἐφήβων» την φιλοσοφική διδασκαλία, συνδυάζοντας πάντοτε την αρχαία ελληνική σοφία, με σύγχρονους προβληματισμούς που απασχολούν ιδιαιτέρως σήμερα τους νέους.

Οι έφηβοι επιδίδονται στην μελέτη φιλοσοφικών κειμένων, συμμετέχοντας ταυτοχρόνως σε ρητορικές αντιπαραθέσεις και φιλοσοφικά “συμπόσια” που διοργανώνονται στην σχολή. Στόχος πάντοτε η ποσότητα και η ποιότητα των ερεθισμάτων και των μορφωτικών ευκαιριών που παρέχονται, καθώς αποτελούν παράγοντα καθοριστικό για την νοητική και γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού.

Πρόσφατες έρευνες των Νευροεπιστημών δείχνουν ότι η εξάσκησις και το εμπλουτισμένο περιβάλλον αυξάνουν όχι μόνο τις νευρωνικές συνάψεις, αλλά ακόμη και αυτήν την νευρογένεσι. Έρευνα που είχε διενεργηθεί στους μαθητές της σχολής μας από τον Ιωάννη Τσέγκο, ψυχίατρο, διευθυντής του Εκπαιδευτικού και Ερευνητικού τομέα του Ανοιχτού Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου Αθηνών, το 2007, και είχαν παρουσιασθεί στο 18ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο στην Κω, κατέδειξαν την σπουδαιότητα εκμάθησης της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στα πρώτα σχολικά χρόνια για την αποτελεσματική νοητική ανάπτυξη και την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών.

Αντίστοιχα συμπεράσματα καταδεικνύουν και ξένες μελέτες. Το πλούσιο και οργανωμένο λεξιλόγιο, η ετυμολογική ερμηνεία των λέξεων και, συνακόλουθα, η σωστή ορθογραφία, η ρυθμική έκφρασις, η ακουστική κι αισθητική καλλιέργεια, η διδασκαλία προτύπων και ηθικών αξιών, αποτελούν πρωτεύοντες μαθησιακούς στόχους της διδακτικής αγωγής που εφαρμόζεται στον χώρο μας, οι οποίοι κι επιτυγχάνονται μέσα από το σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που εκπονούνται.