Ἀρχαῖα Ἑλληνικά | Α' ἔτος ἐνηλίκων

Κάθε Πέμπτη στὶς 18:00

μὲ τὴν Εὐμορφία Καπόλου.

Τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ διδάσκονται πλέον στὶς περισσότερες εὐρωπαϊκὲς χῶρες. Ἀποτελοῦν τὴ βάση τῶν εὐρωπαϊκῶν γλώσσῶν. Ἡ σωστὴ διδασκαλία της θὰ σᾶς κάνει νὰ τὴν ἀγαπήσετε καὶ μέσῳ αὐτῆς, νὰ ἀγαπήσετε καὶ τὰ ὑπέροχα, διαχρονικὰ καὶ πολυταξιδεμένα κείμενα τῆς ἑλληνικῆς γραμματείας ποὺ θὰ σᾶς συντροφεύουν σὲ ὅλη σας τὴ ζωή.

Εὖ Ζῆν | Στωική Φιλοσοφία

Μαθήματα Φιλοσοφίας κάθε Τετάρτη στὶς 19:00 μὲ τὸν Λεωνίδα Γεωργιάδη.

Εὖ ζῆν: Ἡ διαχείρισις τῶν ἀρνητικῶν καὶ τῶν θετικῶν συναισθημάτων σύμφωνα μὲ τὴν στωικὴ φιλοσοφία . 

Πῶς νὰ διαχειριστεῖτε τὰ ἀρνητικὰ συναισθήματα καὶ νὰ ἀφυπνίσετε τὸν  ἀληθινό, δημιουργικὸ ἑαυτό σας.

Πῶς νὰ ἀπογειώσετε  τὴν ἀποφασιστικότητα καὶ τὴν αὐτοπεποίθησή σας.

Μαθήματα Φιλοσοφίας κάθε Πέμπτη στὶς 19:00 μὲ τὸν Λεωνίδα Γεωργιάδη.

Ο ΗΓΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Μαθήματα ἡγεσίας, ἀπὸ τὸν καλύτερο manager τῆς Iστορίας. 

Πώς νά διοικεῖτε ἕναν ὀργανισμὸ καὶ νὰ διαχειρίζεστε ὀποιοδήποτε δύσκολο πρόβλημα μέσα ἀπὸ τὸν τρόπο σκέψης τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.   

Ἡ ἐφαρμογὴ τῆς Ἀριστοτελικῆς Φιλοσοφίας μέσα ἀπὸ τὴν ζωὴ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.  

Ελληνική Μυθολογία: Ιστορία και Αποσυμβολισμός

Ο νέος αυτός κύκλος μαθημάτων  απευθύνεται σε όλους εσάς τους μικρούς αλλά και μεγάλους “μαθητές” που επιθυμείτε να περιπλανηθείτε στα όμορφα μονοπάτια της Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας.  

Οκτώ μαθήματα, οκτώ επιλεγμένα θέματα τα οποία παρουσιάζονται με τρόπο απλό και κατανοητό.

  1. Αργοναυτική Εκστρατεία, 2. Ο μύθος της Περσεφόνης, 3. Ηρακλής, 4. Ελένη, 5. Θεογονία – Κοσμογονία, 6. Γίγαντες, 7. Θεοί του Ολύμπου και 8. Θεές του Ολύμπου.

Η προσέγγιση είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα (…) πιέστε εδώ για περισσότερα.

Delphi Economic Forum VII

Ἀπαγγελία Δελφικῶν Παραγγελμάτων

ἀπό τούς μαθητές τῆς Ἑλληνικῆς Ἀγωγῆς

"Απλά Μαθήματα Ρητορικής", τοῦ Ἄδωνι Γεωργιάδη

Τὸ βιβλίο τοῦ Ἄδωνι Γεωργιάδη βασισμένο στὰ ἀνεπανάληπτα Σεμινάρια Ρητορικῆς. Ὅλα τὰ μυστικὰ γιὰ τὴν κατάκτηση τοῦ βήματος σὲ ἁπλᾶ καὶ κατανοητὰ βήματα γιὰ ὅλους!

Δείτε όλη μας τη συλλογή πατώντας εδώ.

Ἡ Μυθολογία στὴ Φιλοσοφία

Τὸ μάθημα αὐτὸ ἀπευθύνεται σὲ ὅποιον ἀγαπᾶ τὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα καὶ τὴ Μυθολογία ἀλλὰ συγχρόνως θὰ ἤθελε νὰ ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν συναρπαστικὸ κόσμο τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας, μὲ τρόπο εὔληπτο καὶ κατανοητό.

Δείτε λεπτομέρειες εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΙΛΙΑΔΑ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΙΑ με τον Χρήστο Τσαγγάλη

Ἡ σειρὰ διαλέξεων Ὁμηρικὴ ποίηση: Ἰλιάδα καὶ Ὀδύσσεια στοχεύει σὲ μιὰ συνολικὴ καὶ διεισδυτικὴ παρουσίαση τῶν ὁμηρικῶν ἐπῶν, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν ἱδρυτικὰ κείμενα τῆς δυτικῆς λογοτεχνίας.

Οἱ διαλέξεις εἶναι ὀργανωμένες σὲ τέσσερις θεματικοὺς κύκλους, καθένας ἀπὸ τοὺς ὁποίους περιλαμβάνει τέσσερις ομιλίες.

Ὁ πρῶτος κύκλος ἀφορᾶ τὴ διαμόρφωση τῆς ὁμηρικῆς ποίησης, ὁ δεύτερος τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ὁμηρικοῦ ἔπους, ἐνῶ ὁ τρίτος καὶ ὁ τέταρτος κύκλος περιλαμβάνουν συστηματικὴ παρουσίαση τῆς Ἰλιάδας καὶ τῆς Ὀδύσσειας.

Ἑλλὰς καὶ Κίνα.

Ὅταν οἱ δύο πολιτισμοὶ συναντῶνται…

Σὲ μία πολὺ ὄμορφη καὶ συγκινητικὴ ἐκδήλωση, οἱ μαθητὲς τῆς Ἑλληνικῆς Ἀγωγῆς συναντήθηκαν ζωντανὰ μέσῳ διαδικτύου μὲ τοὺς μαθητὲς τοῦ σχολείου Beijing Academy στὸ Πεκίνο.
Λίγο πρὶν ἡ Ὀλυμπιακὴ Φλόγα φωτίσει τοὺς Χειμερινοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες στὸ Πεκίνο, οἱ πολῖτες καὶ πρωταθλητὲς τοῦ αὔριο, μαθητὲς ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κίνα, ὕψωσαν τὸ παράστημα καὶ τὴ φωνή τους, σὲ μιὰ πρωτοποριακὴ καὶ ὑψηλῶν τεχνολογικῶν ἀπαιτήσεων ἐκδήλωση, ποὺ ἔγραψε τὴ δική της ἱστορία.

Μαθήματα Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν γιὰ μικροὺς καὶ μεγάλους

Ἀρχαῖον Πένταθλον - Θεατρικὸν Δρώμενον

2.500 Χρόνια Θερμοπύλαι - Σαλαμίς

Η Μάχη των Θερμοπυλών / Δρώμενο από τους μαθητές της Ελληνικής Αγωγής
Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας / Δρώμενο από τους μαθητές της Ελληνικής Αγωγής

1821: 200 Χρόνια από την Επανάσταση

1821: Ἡ ἀπόδειξις τῆς συνεχείας τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων, αναλύει ο Άδωνις Γεωργιάδης

Τὸ παγκόσμιον Φαινόμενον τοῦ Φιλελληνισμοῦ, παρουσιάζει η Ευγενία Μανωλίδου

Η 25η Μαρτίου του 1821 και η Αγία Λαύρα, με τον Λεωνίδα Γεωργιάδη

Ναυτικὴ Ἰσχὺς καὶ Ἐπανάστασις, από τον Γιάννη Θεοδωράτο

Ἑλληνιστὶ Ὀρθῶς Λαλεῖν

"Pourquoi le Grec? /  Γιατί τὰ Ἀρχαῖα;”

Ἡ ἐπίσκεψις τῶν Βέλγων μαθητῶν τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στὴν Ἀθήνα.

Ἔναρξις Μαθημάτων

Ἐνημερωθείτε γιὰ τὸ πρόγραμμα τῶν παιδικῶν τμημάτων καὶ τῶν τμημάτων τῶν ἐνηλίκων

Τὰ μαθήματά μας μὲ μιὰ ματιά

Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ γιὰ ὅλους

Τμήματα Ἀρχαρίων.

Μαθήματα δια ζώσης ἢ ἐξ ἀποστάσεως, ἁπλᾶ καὶ κατανοητά.

Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ γιὰ παιδιά

Τμήματα Προσχολικά, Παιδικά, Ἐφηβικά.

Μαθήματα δια ζώσης ἢ μέσω διαδικτύου κατάλληλα γιὰ κάθε ἡλικία.

Γραμματικὴ καὶ Λογοτεχνία

γιὰ Παιδιὰ Δημοτικοῦ

Γιὰ πρώτη φορά, ὅλοι οἱ κανόνες τῆς Γραμματικῆς τοῦ Δημοτικοῦ μαζὶ μὲ ἐπιλεγμένα κείμενα Λογοτεχνίας γιὰ αὐτὴν τὴν ἡλικία, μαζὶ σὲ 40 εἰκοσάλεπτα μαθήματα, εἰδικὰ γιὰ παιδιὰ ἀπὸ 8 ἕως 12 ἐτῶν!

Ιδανικό για τα παιδιά που φοιτούν σε ξένο σχολείο.

Ἀριστοτελικὴ Φιλοσοφία

με τον Λεωνίδα Γεωργιάδη

Ἡ Ἀριστοτελικὴ Φιλοσοφία ὡς μέσον ἀνάπτυξης καὶ δημιουργίας. Οἱ βασικὲς ἀρχὲς τῆς φιλοσοφίας τοῦ Ἀριστοτέλους καὶ ἡ ἐφαρμογή τους στὴν ἐπίτευξη τῆς προσωπικῆς εὐημερίας τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου μὲ τὸν Λεωνίδα Γεωργιάδη, κάθε Πέμπτη στὶς 19.00.

Μεθοδολογία Ἐκπαιδεύσεως

Θεμέλιο γιὰ τὰ παιδιά​

Δημιουργία σωστῶν βάσεων γιὰ ἀνάπτυξη τοῦ προφορικοῦ καὶ γραπτοῦ λόγου, σωστὴ ἔκφραση καὶ ἐξέλιξη στὴ σκέψη μὲ λογικὴ καὶ εἱρμό.

Ἐξέλιξις γιὰ τοὺς ἐνήλικες

Ἡ μελέτη τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, τῆς Ἱστορίας καὶ τῆς Φιλοσοφίας καθίσταται ἕνα ἀπαραίτητο ἐφόδιο γιὰ τὴν προσωπικὴ καὶ ἐπαγγελματικὴ ἐξέλιξη.

Συνεχὴς Πρόσβασις

Ὅλα τὰ μαθήματα τῶν ἐνηλίκων προσφέρονται καὶ μέσῳ διαδικτύου ὥστε ἡ πρόσβαση νὰ εἶναι διαρκὴς μὲ τὴν ἀπόκτηση ἑνὸς καὶ μόνον κωδικοῦ.

Παρακολουθῆστε τὰ μαθήματά μας ὅπου κι ἂν βρίσκεστε!​

Ὁ περιορισμένος χρόνος καὶ ἡ ἀπόσταση ἀποτελοῦν πλέον παρελθόν! Ὅλα τὰ μαθήματα προσφέρονται μέσῳ διαδικτύου, δίνοντας στὸν σπουδαστὴ τὴν αἴσθηση τῆς ζωντανῆς παρουσίας στὴν τάξη. Παράλληλα, ἀποθηκεύονται γιὰ νὰ τὰ παρακολουθεῖτε ἀναλόγως μὲ τὸ πρόγραμμά σας ἢ τὴν διαφορὰ τῆς ὥρας. Δεῖτε τὸ μάθημα, κατεβάστε τὰ κείμενα ποὺ μοιράζονται μέσα στὴν τάξη, ἀπαντῆστε ἠλεκτρονικὰ στὶς ἐρωτήσεις στὸ τέλος κάθε μαθήματος. Μπεῖτε στὴν τάξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἀγωγῆς, ὅπου κι ἂν βρίσκεστε! 

Δια ζώσης ἐκπαίδευσις

Τμήματα Παίδων

Ἡ διδασκαλία τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν γίνεται μὲ εὐχάριστο καὶ βιωματικὸ τρόπο. 

Τμήματα Ἐφήβων

Ἡ μελέτη τῶν φιλοσοφικῶν κειμένων ἀναπτύσσει τὴν κριτικὴ σκέψη καὶ τὴ νοημοσύνη τῶν ἐφήβων.

Τμήματα Ἐνηλίκων

Μελέτη τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, τῆς Ἱστορίας καὶ τῆς Φιλοσοφίας ἀπ’ εὐθείας ἀπὸ τίς πηγές. 

Παρακολουθῆστε μαθήματα καὶ ὁμιλίες δωρεάν!

Ἀνακαλύψτε τὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Σκέψη, Γλῶσσα καὶ Ἱστορία

Ιστορία

με τον Άδωνι Γεωργιάδη

Φιλοσοφία

με τον Λεωνίδα Γεωργιάδη

Ετυμολογία

με την Εύα Καπόλου

Αρχαία Ελληνικά

με την Εύα Καπόλου

Ομήρου Οδύσσεια

με την Εύα Καπόλου

Ἀνακαλύψτε τὰ μαθήματα μᾶς καὶ ἀκολουθῆστε τὸν δρόμο τῆς γνώσης

Ιστορία

με τον Άδωνι Γεωργιάδη

Φιλοσοφία

με τον Λεωνίδα Γεωργιάδη

Ετυμολογία

με την Εύα Καπόλου

Προσωκρατική Φιλοσοφία

με την Αγγελική Κομποχόλη

Ομήρου Οδύσσεια

με την Εύα Καπόλου

Ανακαλύψτε τα μαθήματα μας και ακολουθήστε τον δρόμο της γνώσης

Η Ελληνική Αγωγή σε αριθμούς

1
χρόνια λειτουργίας
15000
ώρες διδασκαλίας
600 +
ώρες Live Streaming
1500
ώρες βίντεο
5000 +
απόφοιτοι

Από το e-shop μας

Δες, διάβασε, παρακολούθησε, μάθε

Θέλετε να πραγματοποιήσετε μια δωρεά ;

Δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε;

Απαντήστε στο ερωτηματολόγιο και αφήστε τα υπόλοιπα σε εμάς!