Εγγραφή στο newsletter

Μη χάσετε καμία ενημέρωση! Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας για να λαμβάνετε τα νέα μας


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: . You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact

Search
Close this search box.

Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών ως εξωσχολική δραστηριότητα από το 1994

Ἁπλὰ Μαθήματα Ἱστορίας, τοῦ Ἄδωνι Γεωργιάδη

Ἀπὸ τὰ προϊστορικὰ χρόνια ἕως τὸν Πελοποννησιακὸ Πόλεμο, ὁ Ἄδωνις Γεωργιάδης περιγράφει καὶ ἐξιστορεῖ τὰ σημαντικότερα γεγονότα αὐτῆς τῆς περιόδου. Βασισμένο στὰ ἀνεπανάληπτα Μαθήματα Ἱστορίας ποὺ παρέδωσε στὴν Ἑλληνικὴ Ἀγωγή, ὁ Ἄδωνις Γεωργιάδης παραδίδει Ἁπλὰ Μαθήματα Ἑλληνικῆς Ἱστορίας γιὰ ὅλους.

30.00