Τμήματα Ενηλίκων

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Στην Ελληνική Αγωγή η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών αρχίζει απλά, μεθοδικά και αβίαστα. Η γραμματική, το συντακτικό, το λεξιλόγιο αναλύονται – όσο χρειάζεται – για την κατανόηση του μηχανισμού της γλώσσας, κι όχι ως αυτοσκοπός. Τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα διδάσκονται μόνον για να διευκολυνθεί η επαφή με το κείμενο και να ξεπερασθούν οι αρχικές γλωσσικές δυσκολίες. Βασική διδακτική απαίτηση παραμένει η αναγνώριση της κοινής ρίζας και των διαχρονικών γλωσσικών στοιχείων. Η ενασχόληση με την ετυμολογία και τα παράγωγα, η ανίχνευση των ελληνικών λέξεων στα διάφορα λεξιλόγια, οι λεπτές εννοιολογικές αποχρώσεις συνώνυμων λέξεων και η εμπεριστατωμένη μελέτη τους αποτελούν το κύριο διδακτικό μέλημα.

Η σύγχρονη επιστήμη της Ακουστικο – Ψυχο – Φωνολογίας (Tomatis) δέχεται ότι για να αφομοιώσει κανείς μία γλώσσα πρέπει πρώτα να αρχίζει να αφομοιώνει τα ακούσματα, τη μουσική αυτής της γλώσσας, το πώς εκφράζεται, πώς τονίζει τον λόγο, το πώς ηχεί. Το νόημα ακολουθεί σχεδόν αυτομάτως. Με βάση αυτές τις αρχές η αρχαία ελληνική γλώσσα δεν διδάσκεται ως «νεκρή» γλώσσα, αλλά ως ιδιαίτερη μορφή της ενιαίας ελληνικής γλώσσας. Τα κείμενα προς διδασκαλία επιλέγονται με μεγάλη προσοχή, ώστε να είναι ευκολονόητα, απαγγέλλονται ως δρώμενο, βιώνονται και κατανοούνται από τον μαθητή. Ό,τι χρειάζεται να τονισθεί, αναπτύσσεται και αναλύεται ιδιαιτέρως, για παράδειγμα οι δασυνόμενες λέξεις, οι κανόνες τονισμού, η βαθύτερη έννοια και η σημασία των Εγκλίσεων, οι χρόνοι και οι κλίσεις· πάντα σε συνάρτηση με το πώς λειτουργούν μέσα στο αρχαίο κείμενο αφ’ ενός αναδεικνύοντας το ιδιαίτερο νόημά του, αφ’ ετέρου με το πώς μπορούν να ενταχθούν στη σύγχρονη μορφή της γλώσσας, χωρίς ωστόσο να παρασυρόμαστε σε λεκτικές υπερβολές.

Για κάθε έτος σπουδών υπάρχει ξεχωριστό βιβλίο και παράλληλο συμπληρωματικό εγχειρίδιο προς διευκόλυνση της μελέτης στο σπίτι. Στο βιβλίο του Α’ έτους, ο σπουδαστής έρχεται σε επαφή με την αρχαία ελληνική γραμματεία, εξετάζοντας σε κάθε μάθημα έναν μεγάλο κλασσικό συγγραφέα. Στο βιβλίο του Β΄ έτους εξετάζονται θεματικές ενότητες (π.χ. Μηδικοί Πόλεμοι, Επιγράμματα, Ιατρική, Μουσική, Ολυμπιακοί Αγώνες), ενώ στο βιβλίο του Γ’ έτους οι μαθητές έρχονται σε επαφή με κείμενα, τα οποία συνήθως χαρακτηρίζονται ως «δύσκολα», από την ομηρική, κλασσική και ελληνιστική περίοδο. Εδώ, σε κάθε ενότητα του βιβλίου, με συγκεκριμένη επιλογή στίχων από όλες τις ραψωδίες, διδάσκονται την Ιλιάδα του Ομήρου (με την γλώσσα του οποίου σταδιακά έχουν αρχίσει να εξοικειώνονται ήδη από το Α΄ έτος και στον οποίο εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του τριετούς κύκλου σπουδών, προκειμένου να πιστοποιηθεί η επιτυχής φοίτησή τους στη Σχολή).

Όλα τα τμήματα ενηλίκων, προβάλλονται απευθείας μέσω του διαδικτύου στους εγγεγραμμένους μαθητές, καθιστώντας την διαρκή παρακολούθηση
ακόμη πιο εύκολη και την επαφή με το μάθημα ακόμη πιο ουσιαστική, αφού μπορεί κάποιος να ανατρέξει στο μάθημα όποτε θελήσει.

Με την Ευμορφία Καπόλου (Α’ έτος) και την Αγγελική Κομποχόλη (Β’ και Γ’ έτος). 

Διαθέσιμο και μέσω διαδικτύου.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ

O Περικλής στον μνημειώδη Επιτάφιο λόγο με μεγάλη βεβαιότητα δήλωσε ότι οι επόμενες γενιές θα θαυμάζουν τους Αθηναίους, γιατί με την τόλμη τους  ανάγκασαν κάθε στεριά και θάλασσα να τους ανοίξουν τον δρόμο και γιατί έστησαν παντού μνημεία αθάνατα για τις επιτυχίες και τις αποτυχίες. Πράγματι, αιώνες τώρα ολόκληρη η ανθρωπότητα υποκλίνεται μπροστά στο μεγαλείο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. 

 

 Αυτό το μεγαλείο θέλουμε να γνωρίσουμε και να κατανοήσουμε στο φετινό μας μάθημα ξεκινώντας την μελέτη μας από την πλούσια αρχαία ελληνική προϊστορία και φθάνοντας μέχρι και την κατάκτηση της Ελλάδος από τους Ρωμαίους. Θα δούμε τα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα της παλαιολιθικής και νεολιθικής εποχής, θα γνωρίσουμε τα σπουδαία πολιτιστικά επιτεύγματα των Κυκλαδιτών, των Μινωιτών και των Μυκηναίων, θα παρακολουθήσουμε την δημιουργία των ελληνικών αποικιών και την σταδιακή συγκρότηση των πόλεων-κρατών, θα αναλύσουμε ξεχωριστά το πολίτευμα της Σπάρτης και των Αθηνών, θα θαυμάσουμε την γενναιότητα και την ευφυΐα των προγόνων μας κατά τους Περσικούς πολέμους, θα γνωρίσουμε τον χρυσό αιώνα του Περικλέους, θα μελετήσουμε αναλυτικά τον καταστροφικό Πελοποννησιακό πόλεμο, την άνοδο της Θήβας, κατόπιν της Μακεδονίας, τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τα ελληνιστικά βασίλεια και, τέλος, θα μάθουμε το πώς η Ρώμη από μία ασήμαντη πόλη έγινε κοσμοκράτειρα. 

 

Το μάθημα στηρίζεται πρωτίστως στα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων (αποσπάσματα των οποίων διαβάζουμε) και, δευτερευόντως, στα έργα μεταγενεστέρων ερευνητών. Παράλληλα, αξιοποιούμε τις δυνατότητες που μας δίνει η νέα τεχνολογία και, κατά την διάρκεια του μαθήματος, οι μαθητές παρακολουθούν σε οθόνη χάρτες, εικόνες, φωτογραφίες και γενικά οπτικό υλικό που τους δίνει μια πληρέστερη εικόνα των γεγονότων που παρουσιάζονται. 

 

Η μελέτη της ιστορίας αφ’ενός συντηρεί την μνήμη σπουδαίων γεγονότων και αφ’ετέρου διδάσκει τους ανθρώπους πώς ν’αποφεύγουν τα λάθη του παρελθόντος.  Γι’αυτό και ο τραγικός ποιητής Ευριπίδης είπε: «῎ὄλβιος, ὅστις ἱστορίης ἔσχε μάθησιν» (= ευτυχής όποιος μελέτησε την ιστορία). Ελάτε, λοιπόν, να κάνουμε αυτό το μαγικό ταξίδι στην πιο λαμπρή εποχή της ελληνικής ιστορίας!

Με τον Μιχάλη Γαλαζούλα.

Διαθέσιμο και μέσω διαδικτύου.

ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

῎Ολβιος, ὅστις τῆς ἱστορίας ἔσχε μάθησιν

Ευτυχής όποιος γνωρίζει την Ιστορία, μας λέει ο Ευριπίδης. Στο μάθημα της Ιστορίας γίνεται μια πλήρης εξιστόρηση των γεγονότων της γενέσεως, της ακμής και της παρακμής του Ελληνικού Έθνους από την αρχή, παράλληλα με την γένεση της Ρώμης που τελικά, κατέκτησε τον κόσμο. Από τους Φαραώ, την Δυναστεία των Αχαιμενιδών, την Αθηναϊκή Δημοκρατία, την Σπάρτη, τον Μέγα Αλέξανδρο, μέχρι τον Ιούλιο Καίσαρα και την πτώση της Ρώμης.

Μία συνολική επισκόπηση της Αρχαίας Ιστορίας από τους αρχαϊκούς χρόνους και την γέννηση του ελληνικού κόσμου, έως την Αρχαία Ρώμη.

Απευθύνεται σε οποιονδήποτε θέλει να καταλάβει το πώς λειτουργεί ο ιστορικός χρόνος και πώς διαμορφώνονται μέχρι και σήμερα οι εξελίξεις.

Με τον Άδωνι Γεωργιάδη

Διαθέσιμο μόνον μέσω διαδικτύου.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ

Η ελληνική λογοτεχνία αρχίζει για εμάς με τα ομηρικά έπη, έργα δηλαδή ώριμης τελειότητας. Ο ευρωπαικός, και όχι μόνο, στοχασμός αρχίζει με τους αρχαίους Έλληνες. Στην εποχή τους διαμορφώνεται ένας μοναδικός τρόπος θεώρησης του κόσμου και εμφανίζεται μπροστά μας ένα φως που η λάμψη του κυριαρχεί ανά τους αιώνες. Η ανακάλυψη του δραστήριου επιστημονικού πνεύματος είναι δική τους προσφορά και η ύπαρξή του οφείλεται στην συνείδηση που αποκτά ο άνθρωπος για τον ίδιο του τον εαυτό. «Τέτλαθι καρδίη», άντεξε καρδιά μου (Όμηρος), «γίνου οἶος ἐσσί», γίνε αυτό που πραγματικά είσαι (Πίνδαρος), «γνώθι σεαυτόν», γνώρισε τον εαυτό σου (Χίλων Λακεδαιμόνιος) είναι μερικές μόνο από τις πολύτιμες πνευματικές παρακαταθήκες του αρχαίου ελληνικού στοχασμού που μας συντροφεύουν έως τις ημέρες μας και μας τροφοδοτούν γόνιμα.

Τα έργα της ελληνικής παράδοσης επικοινωνούν άμεσα με τον σύγχρονο αναγνώστη και τον συγκινούν βαθιά. Χωρίς αυτά ο πολιτισμός δεν θα ήταν απλώς διαφορετικός. Θα ήταν αποσπασματικός και φτωχός, γιατί θα υστερούσε στα μεγάλα πνευματικά επιτεύγματα. Απόγονοι αυτού του πολιτισμού τον φέρουμε μέσα μας, στη λέξη του και το ήθος του. Ας παρακολουθήσουμε την δημιουργική πορεία του και ας νοιώσουμε την δύναμη και το μεγαλείο του. Ας εντρυφήσουμε στα μνημεία της γραμματείας που μας κληροδότησε κι ας απολαύσουμε τη γλώσσα του, άμεσο φορέα σκέψης και τεκμήριο ποιοτικής ανύψωσης.

Η μελέτη των βασικών του σταθμών από τη γένεση της ποίησης, την αρχή της τραγωδίας, μέχρι την μετάβαση στον επιστημονικό ορθολογισμό και την φιλοσοφία θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι αρχαίοι Έλληνες αντιμετώπισαν τον άνθρωπο και την φύση. Το πρόβλημα γνώσης, όπως τέθηκε στους χρόνους τους, ο σχηματισμός της ιστορικής συνείδησης και η διαμόρφωση επιστημονικής ορολογίας, ο ανθρωπισμός κι η προτροπή για αρετή, είναι μερικοί μόνον από τους παράγοντες που μετέτρεψαν τα ελληνικά πνευματικά ευρήματα σε κοινό κτήμα του παγκόσμιου πολιτισμού «ἒς ἀεί».

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ

Ἔτυμος (ἀληθινός) + λέγω

Ετυμολογία: Ο αληθινός λόγος, η αλήθεια μέσα στις λέξεις

Η Ετυμολογία ενεργοποιεί την αγχίνοια όλων και βοηθά στην ορθότερη αντίληψη του αρχαίου ελληνικού λόγου και πολιτισμού. Με αυτόν τον τρόπο, η κατανόηση των αρχαίων κειμένων γίνεται απλούστερη και πληρέστερη.

Μέσω των κανόνων της Ετυμολογίας αποδεικνύεται πως λέξεις από τα έπη του Ομήρου και του Ησιόδου, από τις τραγωδίες του Αισχύλου και τις κωμωδίες του Αριστοφάνους, εν ολίγοις από όλη την ελληνική γραμματεία, έχουν σχέση με λέξεις που χρησιμοποιούνται στον λόγο ακόμη και σήμερα.

Έτσι γίνεται απολύτως κατανοητό πως η Ελληνική Γλώσσα είναι ενιαία και αδιαίρετος.

Διαθέσιμο και μέσω διαδικτύου.

ΑΛΤΑΝΗ – ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ

Μία πρωτότυπη σειρά διαλέξεων Φιλοσοφίας με θέμα την Ψυχή και τους συσχετισμούς Μυθολογίας – Αστρονομίας.

1η διάλεξις: Περί Ψυχής

• Η φιλοσοφική ανάπτυξη της Ψυχής στον Πλάτωνα.
• Φύση και ιδιότητες της Ψυχής.
• Η Ψυχή σε συσχετισμό με την Αρετή.
• Η τριμέρεια της Ψυχής στον Πλάτωνα
• Η τριμέρεια της Ψυχής στον Όμηρο.

2η διάλεξις: Μυθολογία

• Χείρων Κένταυρος.
• Ο συμβολισμός του Κενταύρου.
• Η ιστορία του Κενταύρου Χείρωνος.
• Το προγεννητικό τραύμα.

3η διάλεξις: Αστρονομία

• Επίδαυρος [Δρα επί της αύρας Ψυχής].
• Περιγραφή κατόψεως του μνημείου της Θόλου.
• Ηλιοκεντρισμός επί της κατόψεως.
• Ερμηνεία των ονομάτων των θεών πλανητών του πλανητικού συστήματος.
• Οικογένεια, το μήνυμα της Θόλου στην ανθρωπότητα.

4η διάλεξις: Θεραπεία

• Η θέση της Γης μεταξύ των πλανητών
• Το ήμισυ του ρόμβου της επί της κατόψεως της Θόλου
• Συσχετισμός του ψυχικού τραύματος:
    α) στην Μυθολογία [Χείρων Κένταυρος, εγκατάλειψη τέκνου από γονείς]
    β) στην Αστρονομία [Πλανητικό Σύστημα, ο ακρωτηριασμός του ρόμβου
    της Γης, συμβολική εγκατάλειψη τέκνου από γονείς.]
• Οι θεράποντες ιατροί της Επιδαύρου, ο θεός Απόλλων και ο υιός Ασκληπιός, αναλαμβάνουν την θεραπεία: Των τραυματισμένων ψυχών, ο Απόλλων και των ασθενούντων σωμάτων, ο Ασκληπιός.

5η διάλεξις: Ο Ηλιοκεντρισμός επί της κατόψεως της Θόλου της Επιδαύρου, όπου εμφανίζεται συμβολικά το τραύμα της ψυχής του Χείρωνος Κενταύρου, σχεδιαστικά, με αστρονομική διάταξη στην κάτοψη της Θόλου.

Ανακεφαλαίωσις των προηγουμένων διαλέξεων.

Με την Αλτάνη

Δείτε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα

Διαθέσιμο μόνον μέσω διαδικτύου.

ΟΜΗΡΟΣ

Θέμα του μαθήματος είναι τόσο ο ίδιος ο Όμηρος ως ιστορικό πρόσωπο, όσο και τα αθάνατα έπη που μας άφησε. Παρόλο που σήμερα είναι πλέον γνωστό πως ο Όμηρος μόνο «παραμύθια» δεν αφηγήθηκε και πως ο μύθος είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από την απλώς φανταστική αφήγηση, εξακολουθούν να παραμένουν άγνωστες πολλές από τις σημαντικότερες πτυχές του ομηρικού έργου.

Το μάθημα έχει τόσο ιστορικό, όσο και φιλοσοφικό χαρακτήρα.

Με την Ουρανία Τουτουντζή. 

Διαθέσιμο μόνον μέσω διαδικτύου.

ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Ὀλόκληρο τό Πλατωνικό Corpus, σε 39 Μαθήματα Φιλοσοφίας, γιά μικρούς καί μεγάλους. 

Ανάλυση ὄλων τῶν μεγάλων ἐρωτημάτων τοῦ ἀνθρώπου μέσα ἀπό τήν Σωκρατική διδασκαλία καί την Πλατωνική Φιλοσοφία!

Με τον Λεωνίδα Γεωργιάδη

Διαθέσιμο και μέσω διαδικτύου.

ΣΤΩΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η Φιλοσοφία των Στωικών και η διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων.

Οι Στωικοί φιλόσοφοι έμειναν στην ιστορία για την ικανότητά τους να χειρίζονται την διάθεσή τους και να διατηρούν την ψυχραιμία τους, ακόμα και κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Πώς τα κατάφερναν; Είναι δυνατόν για τον σύγχρονο άνθρωπο να ξεπεράσει τις αντικειμενικές δυσκολίες και να μάθει να ελέγχει τον ψυχισμό του, οδηγώντας τον εαυτό του κάθε στιγμή στην ευδαιμονία;

Ο νέος κύκλος των Μαθημάτων Φιλοσοφίας παρουσιάζει τον τρόπο ελέγχου όλων των αρνητικών συναισθημάτων, μέσω της φιλοσοφίας που άλλαξε τον κόσμο κατά την Ελληνιστική περίοδο.

Με τον Λεωνίδα Γεωργιάδη

Διαθέσιμο μόνον μέσω διαδικτύου.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Η πιο άγνωστη αλλά και κρίσιμη περίοδος της Ιστορίας μας, από την ίδρυση της Νέας Ρώμης, έως την Άλωση του 1453.

Η επικράτηση του Χριστιανισμού, η εισβολή των Βαρβάρων, η πτώση της Δύσεως και η εθνογένεση των κρατών της Ευρώπης.

Το Ισλάμ και η Πτώση της Ελληνικής Αυτοκρατορίας. Με ιστορικές παραπομπές, χάρτες και την επίδραση των ιστορικών αυτών γεγονότων, στη σημερινή εποχή.

Με τον Άδωνι Γεωργιάδη

Διαθέσιμο μόνον μέσω διαδικτύου.

Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ

Ένας εντατικός κύκλος Ιστορίας διαρκείας τεσσάρων διαλέξεων,

Μία αντικειμενική επισκόπηση των γεγονότων της εποχής που σημάδεψε τη Νεοελληνική Ιστορία.

Η ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος, το ιδιώνυμο του Ελευθερίου Βενιζέλου, η 4η Αυγούστου, ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, η Ιστορία της Εθνικής Αντίστασης, ο ρόλος των Μεγάλων Δυνάμεων, τα Δεκεμβριανά, η συμφωνία της Βάρκιζας και κυρίως η Ιστορία 1946 – 1949 αναλύονται διεξοδικά σε έναν εντατικό κύκλο μαθημάτων.

Με ιστορικές παραπομπές, φωτογραφίες και ντοκουμέντα που σπάνια πλέον αναφέρονται στη σύγχρονη ιστορία και που τείνουν να ξεχαστούν.

Με τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Δείτε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα

Διαθέσιμο μόνον μέσω διαδικτύου.

ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ 

Το δράμα είναι φαινόμενο ενός μεγάλου πολιτισμού. ῞Ομηρός ἐστι καὶ πατὴρ κωμῳδίας καὶ σατυρικῆς ἅμα καὶ τραγῳδίας ἄλλης τε πάσης ἐν λόγοις εὐτεχνίας.

Πώς και γιατί εφευρέθη και τι εστί ακριβώς; Σε όλες αυτές τις απορίες, απαντήσεις δίνει ο Αριστοτέλης στο έργο του «Ποιητική». Διότι η τραγωδία είναι μίμησις, όχι ανθρώπων, αλλά πράξεων και ζωής, και η ευτυχία και δυστυχία, σε πράξεις έγκεινται – “ἡ γὰρ τραγῳδία μίμησίς ἐστιν οὐκ ἀνθρώπων ἀλλὰ πράξεων καὶ βίου, καὶ εὐδαιμονία καὶ κακοδαιμονία ἐν πράξει ἐστίν.”

Μελετώντας την «Ποιητική» και αποσπασματικά τους αρχαίους δραματουργούς, (“ἡ γὰρ τῆς τραγῳδίας δύναμις καὶ ἄνευ ἀγῶνος καὶ ὑποκριτῶν ἔστιν” : διότι η λειτουργία της τραγωδίας υπάρχει και χωρίς θεατρικόν αγώνα και ηθοποιούς…) θα κατανοήσουμε γιατί οι θεατές ακόμη και σήμερα γεμίζουν τα θέατρα στις παραστάσεις αρχαίων δραμάτων αναζητώντας, αν όχι μία εξήγηση, έστω μια κάποια λύτρωση…

Το μάθημα συνδυάζεται με την ανάγνωση και την απαγγελία στίχων αρχαίου δράματος και την ομιλία μεταξύ των μαθητών στα Αρχαία Ελληνικά. Προσφέρεται δωρεάν σε όλους τους σπουδαστές των Αρχαίων Ελληνικών για την ενίσχυση του προφορικού λόγου.

Με την Ευμορφία Καπόλου.

Διαθέσιμο και μέσω διαδικτύου.

ΕΞΥΠΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Μία άκρως ενδιαφέρουσα σειρά οκτώ διαλέξεων για τα θέματα της επικαιρότητος που δεν θα αφήσει κανένα ερώτημα αναπάντητο.

Τι είναι όμως η Έξυπνη Στρατηγική Ιστορία;

Οι ιστορικοί μελετούν την ιστορία του παρελθόντος και οι στρατηγιστές την ιστορία του μέλλοντος. Η πρώτη είναι στατική και η δεύτερη δυναμική εκ φύσεως, γι’ αυτόν τον λόγο χρειάζεται περισσότερα τεχνικά εργαλεία για τη μελέτη των γεγονότων που θα παίξουν έναν καθοριστικό ρόλο.

Δύο από αυτά τα εργαλεία είναι η Τοποστρατηγική, για τις σχέσεις που ξεπερνούν τις επαφές της γεωστρατηγικής, και η Χρονοστρατηγική, για τους δεσμούς που είναι διαχρονικές σχέσεις. Η πρώτη επιτρέπει συνδέσεις μεταξύ μακρινών δεδομένων και η δεύτερη, διασύνδεση μεταξύ γεγονότων άλλων εποχών που τελικά επηρεάζουν μέσω στρατηγικού μείγματος συμπεριφορές του μέλλοντος. 

Με αυτόν τον τρόπο, το δίκτυο των γεγονότων εξετάζεται ως μια ανοιχτή δομή, όπου λειτουργούν οι δυναμικές των ιδιομορφιών και οι έλξεις των ανωμαλιών. Οι πρώτες προκαλούν τοποστρατηγικές αλλαγές φάσης και οι δεύτερες, χρονοστρατηγικές αλλαγές κύκλου. Ο συνδυασμός των δύο εργαλείων, προσφέρει μια ερμηνευτική του παρελθόντος, ακόμα κι όταν αυτό είναι βαθύ, αλλά και προτάσεις για το μέλλον, διότι η μονάδα ανάλυσης είναι ο αιώνας και η ομάδα σύνθεσης είναι χαμαιλεοντική. Αυτά τα εργαλεία αλληλοεπιδρούν με την βαθύτητα και την πολυκυκλικότητα, για να αποφευχθούν τα λάθη της εικόνας αφού η ουσία είναι το έργο.

Με τον Νίκο Λυγερό.

Δείτε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.

Διαθέσιμο μόνον μέσω διαδικτύου.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ένας κύκλος τεσσάρων διαλέξεων για τα πολιτικά γεγονότα που σημάδεψαν την σύγχρονη ελληνική ιστορία, από τον Εμφύλιο έως το Σήμερα.

Ιστορία – Ιδεολογία σήμερα.

Θέμα εκάστης διαλέξεως:

• Η εργαλειοποίηση της Ιστορίας από την Αριστερά – αποσιώπηση, παραχάραξη, θυματοποίηση. Η Ιστορία ως όχημα για την ιδεολογική ηγεμονία. Ιδεολογική τρομοκρατία, η άλλη όψη της ηγεμονίας. Ο ρόλος των φιλελεύθερων διανοουμένων. Αναδρομή – μύθοι της Αριστεράς.

• Η δικαίωση των στρατηγικών επιλογών της φιλελεύθερης παράταξης. 1949, ΝΑΤΟ, σύνδεση με ΕΟΚ, αντιδικτατορικός αγώνας, αποκατάσταση δημοκρατίας, ένταξη στην ΕΟΚ, 1989.

• Ριζοσπαστική Αριστερά και φιλελεύθερη δημοκρατία. Διάκριση των εξουσιών, νέος άνθρωπος, ιστορικό υποκείμενο, ναζισμός-κομμουνισμός, ανοικτή – κλειστή κοινωνία. Αριστερά και εξουσία. Ανάδυση στην Ευρώπη της αντισυστημικής Δεξιάς. Τα αίτια. Μεταναστευτικό.

• Πού βρισκόμαστε σήμερα. Γιατί η Ελλάδα αποτελεί μια παγκόσμια ιδιαιτερότητα. Κινδυνεύουν οι δημοκρατικοί θεσμοί; Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές; Η αναθεώρηση της Ιστορίας, όπλο στην μάχη κατά του ολοκληρωτισμού.

Με τον Σάκη Μουμτζή.

Δείτε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα

Διαθέσιμο μόνον μέσω διαδικτύου.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Η επιστήμη που ασχολείται με όλες τις εκφάνσεις του λαϊκού πολιτισμού, που εξετάζει, καταγράφει και ταξινομεί όλα όσα ένας λαός κατά παράδοση λέγει, η Λαογραφία, ενεργεί και πράττει σε συλλογικό επίπεδο ψυχικής και κοινωνικής ζωής του λαού σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο και συνεπώς ποικίλει.

Κατηγορίες, που θα συζητηθούν ως αντικείμενο έρευνας στα μαθήματά μας, αφορούν στον υλικό βίο και την λαϊκή δημιουργία (οίκος και αυλή, τροφές και ποτά, ενδύματα και καλλωπισμός, λαϊκές τέχνες), στον πνευματικό βίο (λατρεία, θρησκευτική ζωή, δημώδης μετεωρολογία, φυτά, ζώα, μύθοι, παραδόσεις, παροιμίες, αινίγματα, λαϊκό θέατρο κ.α.) και στον κοινωνικό βίο (καθημερινά έθιμα, παιχνίδια, σχολική ζωή κ.α.).

Με την Αγγελική Κομποχόλη

Δείτε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα

Διαθέσιμο μόνον μέσω διαδικτύου.