Τμήματα Ενηλίκων

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Στην Ελληνική Αγωγή η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών αρχίζει απλά, μεθοδικά και αβίαστα. Η γραμματική, το συντακτικό, το λεξιλόγιο αναλύονται – όσο χρειάζεται – για την κατανόηση του μηχανισμού της γλώσσας, κι όχι ως αυτοσκοπός. Τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα διδάσκονται μόνον για να διευκολυνθεί η επαφή με το κείμενο και να ξεπερασθούν οι αρχικές γλωσσικές δυσκολίες. Βασική διδακτική απαίτηση παραμένει η αναγνώριση της κοινής ρίζας και των διαχρονικών γλωσσικών στοιχείων. Η ενασχόληση με την ετυμολογία και τα παράγωγα, η ανίχνευση των ελληνικών λέξεων στα διάφορα λεξιλόγια, οι λεπτές εννοιολογικές αποχρώσεις συνώνυμων λέξεων και η εμπεριστατωμένη μελέτη τους αποτελούν το κύριο διδακτικό μέλημα.

Η σύγχρονη επιστήμη της Ακουστικο – Ψυχο – Φωνολογίας (Tomatis) δέχεται ότι για να αφομοιώσει κανείς μία γλώσσα πρέπει πρώτα να αρχίζει να αφομοιώνει τα ακούσματα, τη μουσική αυτής της γλώσσας, το πώς εκφράζεται, πώς τονίζει τον λόγο, το πώς ηχεί. Το νόημα ακολουθεί σχεδόν αυτομάτως. Με βάση αυτές τις αρχές η αρχαία ελληνική γλώσσα δεν διδάσκεται ως «νεκρή» γλώσσα, αλλά ως ιδιαίτερη μορφή της ενιαίας ελληνικής γλώσσας. Τα κείμενα προς διδασκαλία επιλέγονται με μεγάλη προσοχή, ώστε να είναι ευκολονόητα, απαγγέλλονται ως δρώμενο, βιώνονται και κατανοούνται από τον μαθητή. Ό,τι χρειάζεται να τονισθεί, αναπτύσσεται και αναλύεται ιδιαιτέρως, για παράδειγμα οι δασυνόμενες λέξεις, οι κανόνες τονισμού, η βαθύτερη έννοια και η σημασία των Εγκλίσεων, οι χρόνοι και οι κλίσεις· πάντα σε συνάρτηση με το πώς λειτουργούν μέσα στο αρχαίο κείμενο αφ’ ενός αναδεικνύοντας το ιδιαίτερο νόημά του, αφ’ ετέρου με το πώς μπορούν να ενταχθούν στη σύγχρονη μορφή της γλώσσας, χωρίς ωστόσο να παρασυρόμαστε σε λεκτικές υπερβολές.

Για κάθε έτος σπουδών υπάρχει ξεχωριστό βιβλίο και παράλληλο συμπληρωματικό εγχειρίδιο προς διευκόλυνση της μελέτης στο σπίτι. Στο βιβλίο του Α’ έτους, ο σπουδαστής έρχεται σε επαφή με την αρχαία ελληνική γραμματεία, εξετάζοντας σε κάθε μάθημα έναν μεγάλο κλασσικό συγγραφέα. Στο βιβλίο του Β΄ έτους εξετάζονται θεματικές ενότητες (π.χ. Μηδικοί Πόλεμοι, Επιγράμματα, Ιατρική, Μουσική, Ολυμπιακοί Αγώνες), ενώ στο βιβλίο του Γ’ έτους οι μαθητές έρχονται σε επαφή με κείμενα, τα οποία συνήθως χαρακτηρίζονται ως «δύσκολα», από την ομηρική, κλασσική και ελληνιστική περίοδο. Εδώ, σε κάθε ενότητα του βιβλίου, με συγκεκριμένη επιλογή στίχων από όλες τις ραψωδίες, διδάσκονται την Ιλιάδα του Ομήρου (με την γλώσσα του οποίου σταδιακά έχουν αρχίσει να εξοικειώνονται ήδη από το Α΄ έτος και στον οποίο εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του τριετούς κύκλου σπουδών, προκειμένου να πιστοποιηθεί η επιτυχής φοίτησή τους στη Σχολή).

Όλα τα τμήματα ενηλίκων, προβάλλονται απευθείας μέσω του διαδικτύου στους εγγεγραμμένους μαθητές, καθιστώντας την διαρκή παρακολούθηση
ακόμη πιο εύκολη και την επαφή με το μάθημα ακόμη πιο ουσιαστική, αφού μπορεί κάποιος να ανατρέξει στο μάθημα όποτε θελήσει.

Με την Ευμορφία Καπόλου (Α’ έτος και Β’ έτος). 

Διαθέσιμο και μέσω διαδικτύου.

ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

῎Ολβιος, ὅστις τῆς ἱστορίας ἔσχε μάθησιν

Ευτυχής όποιος γνωρίζει την Ιστορία, μας λέει ο Ευριπίδης. Στο μάθημα της Ιστορίας γίνεται μια πλήρης εξιστόρηση των γεγονότων της γενέσεως, της ακμής και της παρακμής του Ελληνικού Έθνους από την αρχή, παράλληλα με την γένεση της Ρώμης που τελικά, κατέκτησε τον κόσμο. Από τους Φαραώ, την Δυναστεία των Αχαιμενιδών, την Αθηναϊκή Δημοκρατία, την Σπάρτη, τον Μέγα Αλέξανδρο, μέχρι τον Ιούλιο Καίσαρα και την πτώση της Ρώμης.

Μία συνολική επισκόπηση της Αρχαίας Ιστορίας από τους αρχαϊκούς χρόνους και την γέννηση του ελληνικού κόσμου, έως την Αρχαία Ρώμη.

Απευθύνεται σε οποιονδήποτε θέλει να καταλάβει το πώς λειτουργεί ο ιστορικός χρόνος και πώς διαμορφώνονται μέχρι και σήμερα οι εξελίξεις.

Με τον Άδωνι Γεωργιάδη

Διαθέσιμο μόνον μέσω διαδικτύου.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ

Ἔτυμος (ἀληθινός) + λέγω

Ετυμολογία: Ο αληθινός λόγος, η αλήθεια μέσα στις λέξεις

Η Ετυμολογία ενεργοποιεί την αγχίνοια όλων και βοηθά στην ορθότερη αντίληψη του αρχαίου ελληνικού λόγου και πολιτισμού. Με αυτόν τον τρόπο, η κατανόηση των αρχαίων κειμένων γίνεται απλούστερη και πληρέστερη.

Μέσω των κανόνων της Ετυμολογίας αποδεικνύεται πως λέξεις από τα έπη του Ομήρου και του Ησιόδου, από τις τραγωδίες του Αισχύλου και τις κωμωδίες του Αριστοφάνους, εν ολίγοις από όλη την ελληνική γραμματεία, έχουν σχέση με λέξεις που χρησιμοποιούνται στον λόγο ακόμη και σήμερα.

Έτσι γίνεται απολύτως κατανοητό πως η Ελληνική Γλώσσα είναι ενιαία και αδιαίρετος.

Διαθέσιμο και μέσω διαδικτύου.

ΑΛΤΑΝΗ – ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ

Μία πρωτότυπη σειρά διαλέξεων Φιλοσοφίας με θέμα την Ψυχή και τους συσχετισμούς Μυθολογίας – Αστρονομίας.

1η διάλεξις: Περί Ψυχής

• Η φιλοσοφική ανάπτυξη της Ψυχής στον Πλάτωνα.
• Φύση και ιδιότητες της Ψυχής.
• Η Ψυχή σε συσχετισμό με την Αρετή.
• Η τριμέρεια της Ψυχής στον Πλάτωνα
• Η τριμέρεια της Ψυχής στον Όμηρο.

2η διάλεξις: Μυθολογία

• Χείρων Κένταυρος.
• Ο συμβολισμός του Κενταύρου.
• Η ιστορία του Κενταύρου Χείρωνος.
• Το προγεννητικό τραύμα.

3η διάλεξις: Αστρονομία

• Επίδαυρος [Δρα επί της αύρας Ψυχής].
• Περιγραφή κατόψεως του μνημείου της Θόλου.
• Ηλιοκεντρισμός επί της κατόψεως.
• Ερμηνεία των ονομάτων των θεών πλανητών του πλανητικού συστήματος.
• Οικογένεια, το μήνυμα της Θόλου στην ανθρωπότητα.

4η διάλεξις: Θεραπεία

• Η θέση της Γης μεταξύ των πλανητών
• Το ήμισυ του ρόμβου της επί της κατόψεως της Θόλου
• Συσχετισμός του ψυχικού τραύματος:
    α) στην Μυθολογία [Χείρων Κένταυρος, εγκατάλειψη τέκνου από γονείς]
    β) στην Αστρονομία [Πλανητικό Σύστημα, ο ακρωτηριασμός του ρόμβου
    της Γης, συμβολική εγκατάλειψη τέκνου από γονείς.]
• Οι θεράποντες ιατροί της Επιδαύρου, ο θεός Απόλλων και ο υιός Ασκληπιός, αναλαμβάνουν την θεραπεία: Των τραυματισμένων ψυχών, ο Απόλλων και των ασθενούντων σωμάτων, ο Ασκληπιός.

5η διάλεξις: Ο Ηλιοκεντρισμός επί της κατόψεως της Θόλου της Επιδαύρου, όπου εμφανίζεται συμβολικά το τραύμα της ψυχής του Χείρωνος Κενταύρου, σχεδιαστικά, με αστρονομική διάταξη στην κάτοψη της Θόλου.

Ανακεφαλαίωσις των προηγουμένων διαλέξεων.

Με την Αλτάνη

Δείτε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα

Διαθέσιμο μόνον μέσω διαδικτύου.

ΟΜΗΡΟΣ

Θέμα του μαθήματος είναι τόσο ο ίδιος ο Όμηρος ως ιστορικό πρόσωπο, όσο και τα αθάνατα έπη που μας άφησε. Παρόλο που σήμερα είναι πλέον γνωστό πως ο Όμηρος μόνο «παραμύθια» δεν αφηγήθηκε και πως ο μύθος είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από την απλώς φανταστική αφήγηση, εξακολουθούν να παραμένουν άγνωστες πολλές από τις σημαντικότερες πτυχές του ομηρικού έργου.

Το μάθημα έχει τόσο ιστορικό, όσο και φιλοσοφικό χαρακτήρα.

Διαθέσιμο μόνον μέσω διαδικτύου.

ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Ὀλόκληρο τό Πλατωνικό Corpus, σε 39 Μαθήματα Φιλοσοφίας, γιά μικρούς καί μεγάλους. 

Ανάλυση ὄλων τῶν μεγάλων ἐρωτημάτων τοῦ ἀνθρώπου μέσα ἀπό τήν Σωκρατική διδασκαλία καί την Πλατωνική Φιλοσοφία!

Με τον Λεωνίδα Γεωργιάδη

Διαθέσιμο και μέσω διαδικτύου.

ΣΤΩΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η Φιλοσοφία των Στωικών και η διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων.

Οι Στωικοί φιλόσοφοι έμειναν στην ιστορία για την ικανότητά τους να χειρίζονται την διάθεσή τους και να διατηρούν την ψυχραιμία τους, ακόμα και κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Πώς τα κατάφερναν; Είναι δυνατόν για τον σύγχρονο άνθρωπο να ξεπεράσει τις αντικειμενικές δυσκολίες και να μάθει να ελέγχει τον ψυχισμό του, οδηγώντας τον εαυτό του κάθε στιγμή στην ευδαιμονία;

Ο νέος κύκλος των Μαθημάτων Φιλοσοφίας παρουσιάζει τον τρόπο ελέγχου όλων των αρνητικών συναισθημάτων, μέσω της φιλοσοφίας που άλλαξε τον κόσμο κατά την Ελληνιστική περίοδο.

Με τον Λεωνίδα Γεωργιάδη

Διαθέσιμο μόνον μέσω διαδικτύου.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Η πιο άγνωστη αλλά και κρίσιμη περίοδος της Ιστορίας μας, από την ίδρυση της Νέας Ρώμης, έως την Άλωση του 1453.

Η επικράτηση του Χριστιανισμού, η εισβολή των Βαρβάρων, η πτώση της Δύσεως και η εθνογένεση των κρατών της Ευρώπης.

Το Ισλάμ και η Πτώση της Ελληνικής Αυτοκρατορίας. Με ιστορικές παραπομπές, χάρτες και την επίδραση των ιστορικών αυτών γεγονότων, στη σημερινή εποχή.

Με τον Άδωνι Γεωργιάδη

Διαθέσιμο μόνον μέσω διαδικτύου.

Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ

Ένας εντατικός κύκλος Ιστορίας διαρκείας τεσσάρων διαλέξεων,

Μία αντικειμενική επισκόπηση των γεγονότων της εποχής που σημάδεψε τη Νεοελληνική Ιστορία.

Η ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος, το ιδιώνυμο του Ελευθερίου Βενιζέλου, η 4η Αυγούστου, ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, η Ιστορία της Εθνικής Αντίστασης, ο ρόλος των Μεγάλων Δυνάμεων, τα Δεκεμβριανά, η συμφωνία της Βάρκιζας και κυρίως η Ιστορία 1946 – 1949 αναλύονται διεξοδικά σε έναν εντατικό κύκλο μαθημάτων.

Με ιστορικές παραπομπές, φωτογραφίες και ντοκουμέντα που σπάνια πλέον αναφέρονται στη σύγχρονη ιστορία και που τείνουν να ξεχαστούν.

Με τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Δείτε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα

Διαθέσιμο μόνον μέσω διαδικτύου.

ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ 

Το δράμα είναι φαινόμενο ενός μεγάλου πολιτισμού. ῞Ομηρός ἐστι καὶ πατὴρ κωμῳδίας καὶ σατυρικῆς ἅμα καὶ τραγῳδίας ἄλλης τε πάσης ἐν λόγοις εὐτεχνίας.

Πώς και γιατί εφευρέθη και τι εστί ακριβώς; Σε όλες αυτές τις απορίες, απαντήσεις δίνει ο Αριστοτέλης στο έργο του «Ποιητική». Διότι η τραγωδία είναι μίμησις, όχι ανθρώπων, αλλά πράξεων και ζωής, και η ευτυχία και δυστυχία, σε πράξεις έγκεινται – “ἡ γὰρ τραγῳδία μίμησίς ἐστιν οὐκ ἀνθρώπων ἀλλὰ πράξεων καὶ βίου, καὶ εὐδαιμονία καὶ κακοδαιμονία ἐν πράξει ἐστίν.”

Μελετώντας την «Ποιητική» και αποσπασματικά τους αρχαίους δραματουργούς, (“ἡ γὰρ τῆς τραγῳδίας δύναμις καὶ ἄνευ ἀγῶνος καὶ ὑποκριτῶν ἔστιν” : διότι η λειτουργία της τραγωδίας υπάρχει και χωρίς θεατρικόν αγώνα και ηθοποιούς…) θα κατανοήσουμε γιατί οι θεατές ακόμη και σήμερα γεμίζουν τα θέατρα στις παραστάσεις αρχαίων δραμάτων αναζητώντας, αν όχι μία εξήγηση, έστω μια κάποια λύτρωση…

Το μάθημα συνδυάζεται με την ανάγνωση και την απαγγελία στίχων αρχαίου δράματος και την ομιλία μεταξύ των μαθητών στα Αρχαία Ελληνικά. Προσφέρεται δωρεάν σε όλους τους σπουδαστές των Αρχαίων Ελληνικών για την ενίσχυση του προφορικού λόγου.

Με την Ευμορφία Καπόλου.

Διαθέσιμο και μέσω διαδικτύου.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ένας κύκλος τεσσάρων διαλέξεων για τα πολιτικά γεγονότα που σημάδεψαν την σύγχρονη ελληνική ιστορία, από τον Εμφύλιο έως το Σήμερα.

Ιστορία – Ιδεολογία σήμερα.

Θέμα εκάστης διαλέξεως:

• Η εργαλειοποίηση της Ιστορίας από την Αριστερά – αποσιώπηση, παραχάραξη, θυματοποίηση. Η Ιστορία ως όχημα για την ιδεολογική ηγεμονία. Ιδεολογική τρομοκρατία, η άλλη όψη της ηγεμονίας. Ο ρόλος των φιλελεύθερων διανοουμένων. Αναδρομή – μύθοι της Αριστεράς.

• Η δικαίωση των στρατηγικών επιλογών της φιλελεύθερης παράταξης. 1949, ΝΑΤΟ, σύνδεση με ΕΟΚ, αντιδικτατορικός αγώνας, αποκατάσταση δημοκρατίας, ένταξη στην ΕΟΚ, 1989.

• Ριζοσπαστική Αριστερά και φιλελεύθερη δημοκρατία. Διάκριση των εξουσιών, νέος άνθρωπος, ιστορικό υποκείμενο, ναζισμός-κομμουνισμός, ανοικτή – κλειστή κοινωνία. Αριστερά και εξουσία. Ανάδυση στην Ευρώπη της αντισυστημικής Δεξιάς. Τα αίτια. Μεταναστευτικό.

• Πού βρισκόμαστε σήμερα. Γιατί η Ελλάδα αποτελεί μια παγκόσμια ιδιαιτερότητα. Κινδυνεύουν οι δημοκρατικοί θεσμοί; Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές; Η αναθεώρηση της Ιστορίας, όπλο στην μάχη κατά του ολοκληρωτισμού.

Με τον Σάκη Μουμτζή.

Δείτε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα

Διαθέσιμο μόνον μέσω διαδικτύου.