Εγγραφή στο newsletter

Μη χάσετε καμία ενημέρωση! Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας για να λαμβάνετε τα νέα μας


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: . You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact

Search
Close this search box.

Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών ως εξωσχολική δραστηριότητα από το 1994

Δείτε Ένα Μάθημα Δωρεάν

Ἔτυμος (ἀληθινός) + λέγω

Ετυμολογία: Ο αληθινός λόγος, η αλήθεια μέσα στις λέξεις

Η Ετυμολογία ενεργοποιεί την αγχίνοια όλων και βοηθά στην ορθότερη αντίληψη του αρχαίου ελληνικού λόγου και πολιτισμού. Με αυτόν τον τρόπο, η κατανόηση των αρχαίων κειμένων γίνεται απλούστερη και πληρέστερη.

Μέσω των κανόνων της Ετυμολογίας αποδεικνύεται πως λέξεις από τα έπη του Ομήρου και του Ησιόδου, από τις τραγωδίες του Αισχύλου και τις κωμωδίες του Αριστοφάνους, εν ολίγοις από όλη την ελληνική γραμματεία, έχουν σχέση με λέξεις που χρησιμοποιούνται στον λόγο ακόμη και σήμερα.

Έτσι γίνεται απολύτως κατανοητό πως η Ελληνική Γλώσσα είναι ενιαία και αδιαίρετος.

Ετυμολογία: Μέρος Α

με την Εύα Καπόλου

Ετυμολογία: Μέρος Β

με την Εύα Καπόλου