Εγγραφή στο newsletter

Μη χάσετε καμία ενημέρωση! Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας για να λαμβάνετε τα νέα μας


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: . You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact

Search
Close this search box.

Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών ως εξωσχολική δραστηριότητα από το 1994

Ελληνική Αγωγή

Ετυμολογία: Μέρος Β’

Ετυμολογία: Μέρος Β'

Με την Εύα Καπόλου

Έτυμος (αληθινός) + λέγω

Ετυμολογία: Ο αληθινός λόγος, η αλήθεια μέσα στις λέξεις

Η Ετυμολογία ενεργοποιεί την αγχίνοια όλων και βοηθά στην ορθότερη αντίληψη του αρχαίου ελληνικού λόγου και πολιτισμού. Με αυτόν τον τρόπο, η κατανόηση των αρχαίων κειμένων γίνεται απλούστερη και πληρέστερη.

Μέσω των κανόνων της Ετυμολογίας αποδεικνύεται πως λέξεις από τα έπη του Ομήρου και του Ησιόδου, από τις τραγωδίες του Αισχύλου και τις κωμωδίες του Αριστοφάνους, εν ολίγοις από όλη την ελληνική γραμματεία, έχουν σχέση με λέξεις που χρησιμοποιούνται στον λόγο ακόμη και σήμερα.

Έτσι γίνεται απολύτως κατανοητό πως η Ελληνική Γλώσσα είναι ενιαία και αδιαίρετος.

Συνοπτική επισκόπηση:

Το μάθημα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της αρχαίας ιστορίας, που εκτείνεται από τους αρχαϊκούς χρόνους έως την αρχαία Ρώμη. Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση επιτρέπει στους μαθητές να αποκτήσουν μια ολιστική κατανόηση του ιστορικού πλαισίου, της εξέλιξης και των σημαντικών γεγονότων που διαμόρφωσαν τον αρχαίο κόσμο.

Κατανόηση σε βάθος:

Με 43 δίωρα μαθήματα, το μάθημα εμβαθύνει σε κάθε ιστορική περίοδο, παρέχοντας στους μαθητές άφθονο χρόνο για να εξερευνήσουν τις περιπλοκές και τις αποχρώσεις της αρχαίας ιστορίας. Η περιεκτική διδασκαλία εξασφαλίζει την πλήρη γνώση του αντικειμένου.

Συνάφεια με το παρόν

Το μάθημα δίνει έμφαση στο πώς οι εξελίξεις από την αρχαιότητα συνεχίζουν να διαμορφώνουν τον κόσμο σήμερα. Υπογραμμίζοντας τη διαρκή επίδραση της αρχαίας Ελλάδας και της Ρώμης στον σύγχρονο πολιτισμό, την πολιτική και την κοινωνία, οι μαθητές κατανοούν καλύτερα τη συνεχιζόμενη συνάφεια της ιστορίας στο σήμερα.

Ποιους αφορά

Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για ενήλικες μαθητές που ενδιαφέρονται για την Ιστορία και επιθυμούν να κατανοήσουν βαθύτερη τον αρχαίο κόσμο. Είναι κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα μαθητών, από εκείνους που δεν έχουν προηγούμενη γνώση της αρχαίας ιστορίας έως άτομα με πιο προχωρημένο υπόβαθρο στο αντικείμενο.

Σε τι χρησιμεύει:

Ιστορία με τον Άδωνι Γεωργίαδη

Αρχαία Ελληνική Ιστορία

Συνοψίζοντας, το διαδικτυακό μάθημα του Άδωνι Γεωργιάδη για την Αρχαία Ελληνική Ιστορία προσφέρει μια ολοκληρωμένη και συναρπαστική εκπαιδευτική εμπειρία για ενήλικες που ενδιαφέρονται για την Ιστορία. Μέσω της κάλυψης των γεγονότος εις βάθος, της έμφασης στην ιστορική κατανόηση και της εξερεύνησης της σύγχρονης συνάφειας, αυτό το μάθημα παρέχει πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες σε ένα ευρύ κοινό, καθιστώντας το μια πλούσια και διανοητικά ανταποδοτική ευκαιρία για τους δια βίου μαθητές.

Ετυμολογία: Μέρος Β’ (39 Μαθήματα):

Ετυμολογία: Μέρος ´Β – Μάθημα 1ον
Ετυμολογία: Μέρος ´Β – Μάθημα 2ον
Ετυμολογία: Μέρος ´Β – Μάθημα 3ον
Ετυμολογία: Μέρος ´Β – Μάθημα 4ον
Ετυμολογία: Μέρος ´Β – Μάθημα 5ον
Ετυμολογία: Μέρος ´Β – Μάθημα 6ον
Ετυμολογία: Μέρος ´Β – Μάθημα 7ον
Ετυμολογία: Μέρος ´Β – Μάθημα 8ον
Ετυμολογία: Μέρος ´Β – Μάθημα 9ον
Ετυμολογία: Μέρος ´Β – Μάθημα 10ον
Ετυμολογία: Μέρος ´Β – Μάθημα 11ον
Ετυμολογία: Μέρος ´Β – Μάθημα 12ον
Ετυμολογία: Μέρος ´Β – Μάθημα 13ον
Ετυμολογία: Μέρος ´Β – Μάθημα 14ον
Ετυμολογία: Μέρος ´Β – Μάθημα 15ον
Ετυμολογία: Μέρος ´Β – Μάθημα 16ον
Ετυμολογία: Μέρος ´Β – Μάθημα 17ον
Ετυμολογία: Μέρος ´Β – Μάθημα 18ον
Ετυμολογία: Μέρος ´Β – Μάθημα 19ον
Ετυμολογία: Μέρος ´Β – Μάθημα 20ον
Ετυμολογία: Μέρος ´Β – Μάθημα 21ον
Ετυμολογία: Μέρος ´Β – Μάθημα 22ον
Ετυμολογία: Μέρος ´Β – Μάθημα 23ον
Ετυμολογία: Μέρος ´Β – Μάθημα 24ον
Ετυμολογία: Μέρος ´Β – Μάθημα 25ον
Ετυμολογία: Μέρος ´Β – Μάθημα 26ον
Ετυμολογία: Μέρος ´Β – Μάθημα 27ον
Ετυμολογία: Μέρος ´Β – Μάθημα 28ον
Ετυμολογία: Μέρος ´Β – Μάθημα 29ον
Ετυμολογία: Μέρος ´Β – Μάθημα 30ον
Ετυμολογία: Μέρος ´Β – Μάθημα 31ον
Ετυμολογία: Μέρος ´Β – Μάθημα 32ον
Ετυμολογία: Μέρος ´Β – Μάθημα 33ον
Ετυμολογία: Μέρος ´Β – Μάθημα 34ον
Ετυμολογία: Μέρος ´Β – Μάθημα 35ον
Ετυμολογία: Μέρος ´Β – Μάθημα 36ον
Ετυμολογία: Μέρος ´Β – Μάθημα 37ον
Ετυμολογία: Μέρος ´Β – Μάθημα 38ον
Ετυμολογία: Μέρος ´Β – Μάθημα 39ον