Εγγραφή στο newsletter

Μη χάσετε καμία ενημέρωση! Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας για να λαμβάνετε τα νέα μας


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: . You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact

Search
Close this search box.

Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών ως εξωσχολική δραστηριότητα από το 1994

 • Ο Μάρκος Αυρήλιος επιδιώκει μέσω του έργου αυτού την επίτευξη της προσωπικής του ευδαιμονίας την οποία θα εξασφαλίσει με ενάρετο τρόπο, καθώς η αρετή είναι ...
  Τμήμα Τρίτης , Διά Ζώσης και Διαδικτυακά από τις 20.00 έως τις 21.30
  Τμήμα Τρίτης , Διά Ζώσης και Διαδικτυακά από τις 18.00 έως τις 20.00.
  Τμήμα Πέμπτης , Διά Ζώσης και Διαδικτυακά από τις 18.00 έως τις 20.00.
  Τμήμα Τετάρτης , Διά Ζώσης και Διαδικτυακά από τις 18.00 έως τις 20.00.
  Τμήμα Τρίτης , Διά Ζώσης και Διαδικτυακά από τις 20.00 έως τις 21.30
  Τμήμα Τετάρτης , Διά Ζώσης και Διαδικτυακά από τις 18.00 έως τις 20.00.
  Τμήμα Πέμπτης , Διά Ζώσης και Διαδικτυακά από τις 18.00 έως τις 20.00.
  Τμήμα Τρίτης , Διά Ζώσης και Διαδικτυακά από τις 18.00 έως τις 20.00.
  Από €300 - τώρα €240. Θέλοντας νὰ μᾶς διδάξει ὁ ποιητὴς Ἡσίοδος τὸν μῦθο «τοῦ ἱέρακος καὶ τῆς ἀηδόνος» που αφορά "Τὸ δίκαιο τοῦ ἰσχυροτέρου" ... «Εἶπε τὸ γεράκι στὸ μικρὸ ἀηδόνι, ἀφ΄ οὗ τὸ ἅρπαξε μὲ τὰ γαμψά του νύχια καὶ τὸ ἀνέβαζε ψηλὰ στὰ σύννεφα, καθὼς ἐκεῖνο οἰκτρὰ θρηνοῦσε: Γιατὶ κλαῖς; Τώρα πιὰ σὲ κρατάει ἕνας πολὺ δυνατότερος ἀπὸ ἐσένα. Ἐσὺ λοιπόν, τί κι ἂν κελαηδεῖς γλυκά, θὰ πηγαίνεις ἐκεῖ ποὺ θὰ σὲ ὁδηγῶ ἐγώ. Κι ἂν θέλω, θὰ σὲ κάνω δεῖπνο μου. Κι ἂν δὲν θέλω, θὰ σὲ ἀφήσω. Γιατὶ εἶναι ἀνόητος ὅποιος θέλει νὰ τὰ βάζει μὲ τοὺς πιὸ δυνατούς. Καὶ δὲν κερδίζει, ἀλλὰ καὶ περισσότερους πόνους προκαλεῖ στὸν ἑαυτό του.»...» αὐτὰ καὶ πολλὰ ἄλλα σὲ ἕνα πακέτο 15 μαθημάτων. θέλοντας νὰ μᾶς διδάξει ὁ ποιητὴς Ἡσίοδος εἶπε τὸν μῦθο «τοῦ ἱέρακος καὶ τῆς ἀηδόνος». «Εἶπε τὸ γεράκι στὸ μικρὸ ἀηδόνι, ἀφ΄ οὗ τὸ ἅρπαξε μὲ τὰ γαμψά του νύχια καὶ τὸ ἀνέβαζε ψηλὰ στὰ σύννεφα, καθὼς ἐκεῖνο οἰκτρὰ θρηνοῦσε:
  Προσφορά από 585€ τώρα στα 290€. Στην Ελληνική Αγωγή η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών αρχίζει απλά, μεθοδικά και αβίαστα. Βασικός στόχος είναι η κατανόηση των διαχρονικών κειμένων της ελληνικής γραμματείας και η επαφή τόσο με την γραπτή, όσο και με την προφορική πλευρά του λόγου. Ένα μάθημα που απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες που αγαπούν τη γλώσσα και ανησυχούν για την εξέλιξή της. Το μάθημα πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα και διαρκεί δυο ώρες. Μεταδίδεται μέσω διαδικτύου ζωντανά και ασύγχρονα. Με την Ευμορφία Καπόλου.
  Προσφορά από 585€ τώρα στα 290€. Στην Ελληνική Αγωγή η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών αρχίζει απλά, μεθοδικά και αβίαστα. Βασικός στόχος είναι η κατανόηση των διαχρονικών κειμένων της ελληνικής γραμματείας και η επαφή τόσο με την γραπτή, όσο και με την προφορική πλευρά του λόγου. Ένα μάθημα που απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες που αγαπούν τη γλώσσα και ανησυχούν για την εξέλιξή της. Το μάθημα πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα και διαρκεί δυο ώρες. Μεταδίδεται μέσω διαδικτύου ζωντανά και ασύγχρονα. Με την Ευμορφία Καπόλου.
  Προσφορά από 585€ τώρα στα 290€. Στην Ελληνική Αγωγή η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών αρχίζει απλά, μεθοδικά και αβίαστα. Βασικός στόχος είναι η κατανόηση των διαχρονικών κειμένων της ελληνικής γραμματείας και η επαφή τόσο με την γραπτή, όσο και με την προφορική πλευρά του λόγου. Ένα μάθημα που απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες που αγαπούν τη γλώσσα και ανησυχούν για την εξέλιξή της. Το μάθημα πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα και διαρκεί δυο ώρες. Μεταδίδεται μέσω διαδικτύου ζωντανά και ασύγχρονα. Με την Ευμορφία Καπόλου.
  Προσφορά από 585€ τώρα 270€, όλα τα μαθήματα της περσμένης χρονίας. Στην Ελληνική Αγωγή η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών αρχίζει απλά, μεθοδικά και αβίαστα. Βασικός στόχος είναι η κατανόηση των διαχρονικών κειμένων της ελληνικής γραμματείας και η επαφή τόσο με την γραπτή, όσο και με την προφορική πλευρά του λόγου. Ένα μάθημα που απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες που αγαπούν τη γλώσσα και ανησυχούν για την εξέλιξή της. Το μάθημα πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα και διαρκεί τρεις ώρες. Μεταδίδεται μέσω διαδικτύου ζωντανά και ασύγχρονα. Με την Ευμορφία Καπόλου.
  Στην Ελληνική Αγωγή η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών συνεχίζει μεθοδικά και αβίαστα. Βασικός στόχος είναι η εμβάθυνση των διαχρονικών κειμένων της ελληνικής γραμματείας και η επαφή τόσο με την γραπτή, όσο και με την προφορική πλευρά του λόγου. Ένα μάθημα που απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες που αγαπούν τη γλώσσα και ανησυχούν για την εξέλιξή της. Το μάθημα πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα και διαρκεί τρεις ώρες. Μεταδίδεται μέσω διαδικτύου ζωντανά και ασύγχρονα. Με την Ευμορφία Καπόλου.
  Η πρώτη σειρά διαλέξεων από τις συνολικά τέσσερις αφιερωμένη στην "Ομηρική ποίηση: Ιλιάδα και Οδύσσεια" στοχεύει σε μια συνολική και διεισδυτική παρουσίαση των ομηρικών επών, τα οποία αποτελούν ιδρυτικά κείμενα της δυτικής λογοτεχνίας. Σύνολο μαθημάτων 4.
  Από 1.140€ αρχική τιμή, μόνον με 270€. Ραψωδίες Α έως Ω, 75 μαθήματα. Ο μέγας ραψωδός Όμηρος, μας κληροδότησε το κυριώτερο έργο της ελληνικής πρακτικής βιοθεωρίας. Οὗτος ὁ ποιητής … ἀληθῶς τὴν Ἑλλάδα πεπαίδευκεν (Πλάτων). Στην Αρχαία Αθήνα η εκπαίδευση των νέων βασιζόταν στην ανάγνωση και την ερμηνεία του Ομήρου. Η συνεχής εντρύφηση της ελληνικής σκέψεως στο ομηρικό πνεύμα, υπήρξε η ισχυρότερη από όλες τις επιδράσεις που υπέστη. Οι μαθητές διδάσκονται την Οδύσσεια λέξη προς λέξη και μαγεύονται από τον μύθο και την τέχνη του μοναδικού ραψωδού. Στο μάθημα, που πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα και διαρκεί 1,5 ώρα, διαβάζουμε την Οδύσσεια από το πρωτότυπο, μαθαίνουμε το δακτυλικό εξάμετρο, τη σημασία των λέξεων, ετυμολογούμε και ερμηνεύουμε το κείμενο που αποτελεί την καταγραφή της πρώιμης ιστορίας που όλοι οι Έλληνες πρέπει να γνωρίσουν. Με την Ευμορφία Καπόλου. Με την ολοκλήρωση και των δύο κύκλων, έχετε μία πλήρη εικόνα όλης της ύλης και λαμβάνετε την βεβαίωση συμμετοχής υπογεγραμμένη από τον Άδωνι Γεωργιάδη.
  Προσφορά, από 1.140€ αρχική τιμή, μόνον με 270€! Όλα τα μαθήματα δύο ετήσιων κύκλο, από Σεπτέμβριο του 2019 έως και Μάιο του 2021, τώρα διαθέσιμα για εσάς σε μια εξαιρετική συνδρομή. Ετυμολογία: έτυμος (αληθινός) + λέγω. Ετυμολογία είναι ο αληθινός λόγος, ή αλλιώς, η αλήθεια μέσα στις λέξεις. Για τους Αρχαίους Έλληνες, όλες οι λέξεις σημαίνουν κάτι: «Ὁ λόγος, ἐὰν μὴ δηλοῖ, οὐ ποιήσει τὸ ἑαυτοῦ ἔργον» [Ἀριστοτέλους Ρητορική Γ.2.149.] Οι λέξεις, δηλαδή, εάν δεν δηλώνουν οι ίδιες το νόημα τους, δεν υπηρετούν σωστά το έργο τους. Ένα ευχάριστο μάθημα που μας αποκαλύπτει τα “μυστικά" των λέξεων! Με την Ευμορφία Καπόλου. Με την ολοκλήρωση και των δύο κύκλων, έχετε μία πλήρη εικόνα όλης της ύλης και λαμβάνετε την βεβαίωση συμμετοχής υπογεγραμμένη από τον Άδωνι Γεωργιάδη.
  Το αρχαίο δράμα προήλθε από τις θρησκευτικές τελετές που γίνονταν προς τιμήν του θεού Διονύσου, κατά την διάρκεια των οποίων οι πιστοί χόρευαν και τραγουδούσαν τραγούδια που σχετίζονταν με την ζωή και την δράση του θεού. Δείτε πώς από τις λατρευτικές αυτές τελετές γεννήθηκε η τραγωδία και, γενικότερα, το Αρχαίο Δράμα, παρακολουθώντας αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα σειρά μαθημάτων. Συγχρόνως, εξασκήστε τον προφορικό λόγο, επαναλαμβάνοντας θεατρικούς διαλόγους από το πρωτότυπο αριστουργηματικό κείμενο. Σε 36 δίωρα μαθήματα, με την Ευμορφία Καπόλου.
  Κύκλος Φιλοσοφίας 5 δίωρων διαλέξεων. 1. Η τριμέρεια της Ψυχής στον Όμηρο. 2. Η Ψυχή και το Σώμα κατά τον Πλάτωνα 3. Ο αριθμός της Ψυχής 4. Ο Κένταυρος και η Ψυχή 5. Ο Ηλιοκεντρισμός επί της Θόλου της Επιδαύρου.

  Select a Payment Method

  No payment methods are available for the selected subscription plan.

Έχετε ήδη λογαριασμό;

Προχωρήστε σε σύνδεση χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσης σας

Δημιουργήστε λογαριασμό

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα για να εγγραφείτε