Κύκλος Γεωπολιτικής Ιστορίας με τον Γιάννη Θεοδωράτο

Δείτε το Πρώτο Μάθημα Δωρεάν

Όλες οι εξελίξεις της διεθνούς εξωτερικής πολιτικής σκηνής, αναλύονται με διεξοδικό τρόπο συνδέοντας με παραδείγματα το παρόν με το παρελθόν.

Κύκλος Γεωπολιτικής Ιστορίας με τον Γιάννη Θεοδωράτο

Γεωπολιτικὴ Ἱστορία, Μέρος 'Β (2021)

μὲ τὸν Γιάννη Θεοδωράτο

Γεωπολιτικὴ Ἱστορία, Μέρος 'Α (2020)

μὲ τὸν Γιάννη Θεοδωράτο