Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών ως εξωσχολική δραστηριότητα από το 1994

Δείτε το Πρώτο Μάθημα Δωρεάν

Όλες οι εξελίξεις της διεθνούς εξωτερικής πολιτικής σκηνής, αναλύονται με διεξοδικό τρόπο συνδέοντας με παραδείγματα το παρόν με το παρελθόν.

Κύκλος Γεωπολιτικής Ιστορίας με τον Γιάννη Θεοδωράτο

Γεωπολιτικὴ Ἱστορία, Μέρος 'Β (2021)

μὲ τὸν Γιάννη Θεοδωράτο

Γεωπολιτικὴ Ἱστορία, Μέρος 'Α (2020)

μὲ τὸν Γιάννη Θεοδωράτο