Εὖ Ζῆν | Στωική Φιλοσοφία

Εὖ Ζῆν | Στωική Φιλοσοφία

Μαθήματα Φιλοσοφίας κάθε Τετάρτη στὶς 19:00 μὲ τὸν Λεωνίδα Γεωργιάδη.

Ἡ διαχείρισις τῶν ἀρνητικῶν καὶ τῶν θετικῶν συναισθημάτων σύμφωνα μὲ τὴν στωικὴ φιλοσοφία

Πῶς νὰ διαχειριστεῖτε τὰ ἀρνητικὰ συναισθήματα καὶ νὰ ἀφυπνίσετε τὸν  ἀληθινό, δημιουργικὸ ἑαυτό σας.

Πῶς νὰ ἀπογειώσετε  τὴν ἀποφασιστικότητα καὶ τὴν αὐτοπεποίθησή σας.

Μὲ τὸν Λεωνίδα Γεωργιάδη.

ΣΚΟΠΟΣ: Ἡ  διαχείριση τῶν ἀρνητικῶν συναισθημάτων καί ἡ ἀφύπνιση τῶν θετικῶν συναισθημάτων πού ἀπογειώνουν τόν ἀληθινό, δημιουργικό ἑαυτό σας καί αὐξάνουν τήν ἀποφασιστικότητα καί τήν αὐτοπεποίθησή σας.

ΟΦΕΛΗ: Ἰκανότητα νά ὑποδέχεστε σωστά ὅλα τά γεγονότα τῆς ζωῆς σας χωρίς νά αὐξάνετε τό ἐσωτερικό σας βάρος. Ἀφύπνιση τῆς δυνατότητας νά λαμβάνετε χαρά ἀπό ὁτιδήποτε σᾶς συμβαίνει.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ: Μέσα ἀπό τα ἔργα τῶν Στωικών φιλοσόφων καί ἄλλων μεγάλων ἀρχαίων καί σύγχρονων διανοητῶν καί ἐπιστημόνων , περιγράφουμε τον μηχανισμό τόσο τῶν θετικῶν, ὄσο καί τῶν θετικῶν – συνειδητῶν συναισθημάτων μέσα μας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Σέ κάθε σύγχρονο ἄνθρωπο πού ἐπιθυμεῖ νά ζήσει μιά ἰσορροπημένη ζωή. Σέ κάθε ἄτομο πού ἐπιθυμεῖ νά πετύχει σημαντικούς στόχους στήν ζωή του.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΣΤΩΙΚΩΝ 

 • Ὁ βίος τοῦ Ζήνωνος τοῦ Κιτιέως.
 • Ποιος εἶναι ὁ σκοπός τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου σύμφωνα μέ τούς Στωικούς
 • Ἡ Λογική διδασκαλία τῶν Στωικῶν.
 • Ἡ σημασία τῆς ῥητορικῆς, σύμφωνα μέ τούς Στωικούς.
 • Ἡ ἡθική διδασκαλία τῶν Στωικῶν

Η  ΛΥΠΗ   

 Τὰ τρία μέρη τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς.

Ο ΦΟΒΟΣ 

 • Τί εἶναι ὁ φόβος καί πώς μας επηρεάζει.
 • Οἱ φοβίες.
 • Τά στάδια τοῦ φόβου.
 • Πώς ἐντυπώνονται οἱ ἐμπειρίες μέσα στην ψυχή μας.

Ο ΘΥΜΟΣ

 • Ἡ ἀνεξέλεγκτη ἐπιθυμία.
 • Ἡ ὀργή καί τό μίσος.
 • Ὁ φθόνος.
 • Ἡ φιλονεικία.
 • Ἡ ἠττοπάθεια.

Η ΠΑΡΑΦΟΡΑ  

 • Ἡ γοητεία τῆς καταστροφῆς.
 • Ἡ χαιρεκακία.
 • Ἡ τροπή προς τό «ἀπαγορευμένο».  
 • Δυστυχῶς παραθέρθηκα. Τώρα τί κάνουμε;
Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ

 • Τό συναίσθημα «βάσης».
 • «Πιάσ’το ἀπό τήν ἄλλη λαβή» .
 • Οἱ νόμοι τῆς ἐντροπίας καί τῆς συντροπίας.
 • Τά δύο εἶδη βίων.

Ο ΝΟΗΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

 • Τό βασίλειο τῶν Ἰδεῶν.
 • Ἡ ἐσωτερική ὄραση.
 • Τό νοητικό κάλλος σέ ὁτιδήποτε ὑπάρχει.
 • Ἡ ἔννοια τοῦ διαλογισμοῦ στην ἀρχαία Ἑλλάδα.

Η ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ

 • Τό ἐκκρεμές τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.
 • Τά 3 πράγματα πού ζητοῦν οἱ ἄνθρωποι στην ζωή τους.
 • Ὁ δάσκαλος – καθοδηγητής.

Η ΕΥ-ΛΑΒΕΙΑ

 • Τά θετικά συναισθήματα σύμφωνα μέ τήν Στωική φιλοσοφία.
 • Ἡ ἔννοια τοῦ ἐσωτερικοῦ παρατηρητῆ .
 • Ἡ σωστή «ὑποδοχή» τῶν ἐξωτερικῶν γεγονότων.
 • Ἀπό τήν εὐ-λάβεια στην εὐσέβεια.

ΒΟΥΛΗΣΙΣ: Η ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΘΕΛΗΣΙΣ

 • Τό «ἡγεμονικόν» μέρος τῆς ψυχῆς .
 • Τί ὀνομάζουμε «συνειδητότητα». 
 • Ἡ ἕννοια τῆς «προαίρεσης» , τῆς συνειδητῆς θέλησης.
 • Πῶς διαμορφώνονται οἱ πεποιθήσεις.
 • Κάθε δράση ἀπαιτεῖ τήν «συγκατάθεση» τῶν βασικῶν μας πεποιθήσεων.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ

 • Ἡ εὔ-νοια: Σχεδίασε μέ ἀκρίβεια τό μέλλον σου.
 • Ἡ εὐ-μένεια: Πίστεψε σέ αὐτό πού ἀληθινά θέλεις.
 • Ὁ ἀσπασμός: Θέσε τίς σωστές νοητικές βάσεις στην σκέψη σου.
 • Ἡ ἀγάπη: Λάτρεψε τόν ἑαυτό σου καί τούς ἄλλους.
 • Οἱ 4 ὑποσυνείδητοι ὑπηρέτες.

Η ΧΑΡΑ

 • Τό νόμισμα τοῦ σύμπαντος.
 • Ἀλλο πράγμα ἡ χαρά καί ἄλλο πράγμα ἡ ἀπώθηση τῆς λύπης.
 • Οἱ ἐντυπώσεις ὡς ἐργαλεῖα καθημερινῆς χαρᾶς.
 • Ἡ Εὐ-φροσύνη: Ἡ χαρά νά κάνεις καθημερινάαὐτό πού ἀληθινά θέλεις.
 • Ἡ Εὐ-θυμία : Ἡ χαρά τοῦ νά εἴμαστε ἐρωτευμένοι μέ τήν ζωή μας.
 • Ἡ ροή τῆς ψυχικῆς μας ἐνέργειας.
 • Ἡ ἀναβαθμισμένη σκέψη.

ΟΔΗΓΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

 • Πῶς νά διαχειρίζεστε ὅλα τά συναισθήματα.
 • Πῶς νά παίρνετε ἐπιτυχημένες ἀποφάσεις.
 • Πῶς νά ἐπιτυγχάνετε κάθε στόχο, σύμφωνα μέ τήν Στωική φιλοσοφία.
 • Πῶς νά βελτιώνετε τίς σχέσεις σας.
 • Πῶς νά βρεῖτε τήν ἰδανική ἐργασία γιά ἐσᾶς.
 • Πῶς νά ἀνακαλύψετε τόν ἀληθινό προορισμό τῆς ζωῆς σας.

Μάθετε πῶς διαχειρίζονται τὰ συναισθήματά τους οἱ πιὸ ἐπιτυχημένοι ἐπιχειρηματίες καὶ ἡγέτες τοῦ κόσμου καὶ ἀπογειῶστε τὴν παραγωγικότητά σας, στὸ φετινό τμῆμα Εὖ Ζῆν μὲ τὸν Λεωνίδα Γεωργιάδη.

Τὸ μάθημα εἶναι διαθέσιμο καὶ μέσῳ διαδικτύου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Λ. Κηφισίας 125 – 127 
Εμπορικό Κέντρο Cosmos
 
210.5221314