Εγγραφή στο newsletter

Μη χάσετε καμία ενημέρωση! Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας για να λαμβάνετε τα νέα μας


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: . You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact

Search
Close this search box.

Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών ως εξωσχολική δραστηριότητα από το 1994

Δείτε το Πρώτο Μάθημα Δωρεάν

῎Ολβιος, ὅστις τῆς ἱστορίας ἔσχε μάθησιν

Ευτυχής όποιος γνωρίζει την Ιστορία, μας λέει ο Ευριπίδης. Στο μάθημα της Ιστορίας γίνεται μια πλήρης εξιστόρηση των γεγονότων της γενέσεως, της ακμής και της παρακμής του Ελληνικού Έθνους από την αρχή, παράλληλα με την γένεση της Ρώμης που τελικά, κατέκτησε τον κόσμο. Από τους Φαραώ, την Δυναστεία των Αχαιμενιδών, την Αθηναϊκή Δημοκρατία, την Σπάρτη, τον Μέγα Αλέξανδρο, μέχρι τον Ιούλιο Καίσαρα και την πτώση της Ρώμης.

Μία συνολική επισκόπηση της Αρχαίας Ιστορίας από τους αρχαϊκούς χρόνους και την γέννηση του ελληνικού κόσμου, έως την Αρχαία Ρώμη.

Απευθύνεται σε οποιονδήποτε θέλει να καταλάβει το πώς λειτουργεί ο ιστορικός χρόνος και πώς διαμορφώνονται μέχρι και σήμερα οι εξελίξεις.