ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ)

Δείτε το Πρώτο Μάθημα Δωρεάν

῎Ολβιος, ὅστις τῆς ἱστορίας ἔσχε μάθησιν

Ευτυχής όποιος γνωρίζει την Ιστορία, μας λέει ο Ευριπίδης. Στο μάθημα της Ιστορίας γίνεται μια πλήρης εξιστόρηση των γεγονότων της γενέσεως, της ακμής και της παρακμής του Ελληνικού Έθνους από την αρχή, παράλληλα με την γένεση της Ρώμης που τελικά, κατέκτησε τον κόσμο. Από τους Φαραώ, την Δυναστεία των Αχαιμενιδών, την Αθηναϊκή Δημοκρατία, την Σπάρτη, τον Μέγα Αλέξανδρο, μέχρι τον Ιούλιο Καίσαρα και την πτώση της Ρώμης.

Μία συνολική επισκόπηση της Αρχαίας Ιστορίας από τους αρχαϊκούς χρόνους και την γέννηση του ελληνικού κόσμου, έως την Αρχαία Ρώμη.

Απευθύνεται σε οποιονδήποτε θέλει να καταλάβει το πώς λειτουργεί ο ιστορικός χρόνος και πώς διαμορφώνονται μέχρι και σήμερα οι εξελίξεις.