Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών ως εξωσχολική δραστηριότητα από το 1994

Δείτε το Πρώτο Μάθημα Δωρεάν

Ὁλόκληρο τὸ Πλατωνικὸ Corpus σὲ 39 μαθήματα Φιλοσοφίας. Πολιτεία ἢ περὶ Δικαίου, Θεαίτητος ἢ περὶ Ἐπιστήμης, Σοφιστὴς ἢ περὶ τοῦ Ὄντος, Πολιτικὸς ἢ περὶ Βασιλείας, αλκιβιάδης Μείζων ἢ περὶ Ἀνθρώπου Φύσεως, Ἀλκιβιάδης ἢ περὶ Προσευχῆς, Χαρμίδης ἢ περὶ Σωφροσύνης, Φαῖδρος ἢ περὶ Καλοῦ, Συμπόσιον ἢ περί έρωτος, Λύσις ἢ περὶ Φιλίας, Τίμαιος ἢ περὶ Φύσεως, λάχης ἢ περὶ Ἀνδρείας, κριτίας ἢ Ἀτλαντικός, aπολογία Σωκράτους, ξενοφῶντος -Ἀπολογία Σωκράτους, κρίτων ἢ περὶ Πρακτέου, φαίδων ἢ περὶ Ψυχῆς, κρατύλος ἢ περί ορθότητος τῶν Ὀνομάτων..

Περὶ Πλούτου, Ἐρυξίας, Φίληβος ἢ περὶ Ἡδονῆς, Εὐθύφρων, Μένων, Δημόδοκος, Πρωταγόρας,Ἴων, Ἰππίας, Παρμενίδης, Ἰππίας ἐλάσσων ἢ περὶ Ψεύδους, Περὶ Δικαίου, Ἐρασταί, Ἀλκυών, Μενέξενος, Γοργίας, Εὐθύδημος ἢ Ἐριστικός, Κλειτοφῶν ἢ Προτρεπτικός, Θεάγης, Σίσυφος, Ἴππαρχος ἢ Φιλοκερδής, Πλάτωνος Ἐπιστολές.

Παρακολουθήστε τα Μαθήματα εδώ

Πλατωνική Φιλοσοφία Μέρος Ά

με τον Λεωνίδα Γεωργιάδη

Πλατωνική Φιλοσοφία Μέρος ΄Β

με τον Λεωνίδα Γεωργιάδη