Εγγραφή στο newsletter

Μη χάσετε καμία ενημέρωση! Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας για να λαμβάνετε τα νέα μας


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: . You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact

Search
Close this search box.

Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών ως εξωσχολική δραστηριότητα από το 1994

Δείτε το Πρώτο Μάθημα Δωρεάν

Ὁλόκληρο τὸ Πλατωνικὸ Corpus σὲ 39 μαθήματα Φιλοσοφίας. Πολιτεία ἢ περὶ Δικαίου, Θεαίτητος ἢ περὶ Ἐπιστήμης, Σοφιστὴς ἢ περὶ τοῦ Ὄντος, Πολιτικὸς ἢ περὶ Βασιλείας, αλκιβιάδης Μείζων ἢ περὶ Ἀνθρώπου Φύσεως, Ἀλκιβιάδης ἢ περὶ Προσευχῆς, Χαρμίδης ἢ περὶ Σωφροσύνης, Φαῖδρος ἢ περὶ Καλοῦ, Συμπόσιον ἢ περί έρωτος, Λύσις ἢ περὶ Φιλίας, Τίμαιος ἢ περὶ Φύσεως, λάχης ἢ περὶ Ἀνδρείας, κριτίας ἢ Ἀτλαντικός, aπολογία Σωκράτους, ξενοφῶντος -Ἀπολογία Σωκράτους, κρίτων ἢ περὶ Πρακτέου, φαίδων ἢ περὶ Ψυχῆς, κρατύλος ἢ περί ορθότητος τῶν Ὀνομάτων..

Περὶ Πλούτου, Ἐρυξίας, Φίληβος ἢ περὶ Ἡδονῆς, Εὐθύφρων, Μένων, Δημόδοκος, Πρωταγόρας,Ἴων, Ἰππίας, Παρμενίδης, Ἰππίας ἐλάσσων ἢ περὶ Ψεύδους, Περὶ Δικαίου, Ἐρασταί, Ἀλκυών, Μενέξενος, Γοργίας, Εὐθύδημος ἢ Ἐριστικός, Κλειτοφῶν ἢ Προτρεπτικός, Θεάγης, Σίσυφος, Ἴππαρχος ἢ Φιλοκερδής, Πλάτωνος Ἐπιστολές.

Παρακολουθήστε τα Μαθήματα εδώ

Πλατωνική Φιλοσοφία Μέρος Ά

με τον Λεωνίδα Γεωργιάδη

Πλατωνική Φιλοσοφία Μέρος ΄Β

με τον Λεωνίδα Γεωργιάδη