Εγγραφή στο newsletter

Μη χάσετε καμία ενημέρωση! Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας για να λαμβάνετε τα νέα μας


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: . You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact

Search
Close this search box.

Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών ως εξωσχολική δραστηριότητα από το 1994

Δείτε το Πρώτο Μάθημα Δωρεάν

Θέλοντας νὰ μᾶς διδάξει ὁ ποιητὴς Ἡσίοδος τὸν μῦθο «τοῦ ἱέρακος καὶ τῆς ἀηδόνος» που αφορά “Τὸ δίκαιο τοῦ ἰσχυροτέρου” … «Εἶπε τὸ γεράκι στὸ μικρὸ ἀηδόνι, ἀφ΄ οὗ τὸ ἅρπαξε μὲ τὰ γαμψά του νύχια καὶ τὸ ἀνέβαζε ψηλὰ στὰ σύννεφα, καθὼς ἐκεῖνο οἰκτρὰ θρηνοῦσε: Γιατὶ κλαῖς; Τώρα πιὰ σὲ κρατάει ἕνας πολὺ δυνατότερος ἀπὸ ἐσένα. Ἐσὺ λοιπόν, τί κι ἂν κελαηδεῖς γλυκά, θὰ πηγαίνεις ἐκεῖ ποὺ θὰ σὲ ὁδηγῶ ἐγώ. Κι ἂν θέλω, θὰ σὲ κάνω δεῖπνο μου. Κι ἂν δὲν θέλω, θὰ σὲ ἀφήσω. Γιατὶ εἶναι ἀνόητος ὅποιος θέλει νὰ τὰ βάζει μὲ τοὺς πιὸ δυνατούς. Καὶ δὲν κερδίζει, ἀλλὰ καὶ περισσότερους πόνους προκαλεῖ στὸν ἑαυτό του.»…» αὐτὰ καὶ πολλὰ ἄλλα σὲ ἕνα πακέτο 15 μαθημάτων. θέλοντας νὰ μᾶς διδάξει ὁ ποιητὴς Ἡσίοδος εἶπε τὸν μῦθο «τοῦ ἱέρακος καὶ τῆς ἀηδόνος». «Εἶπε τὸ γεράκι στὸ μικρὸ ἀηδόνι, ἀφ΄ οὗ τὸ ἅρπαξε μὲ τὰ γαμψά του νύχια καὶ τὸ ἀνέβαζε ψηλὰ στὰ σύννεφα, καθὼς ἐκεῖνο οἰκτρὰ θρηνοῦσε: