Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών ως εξωσχολική δραστηριότητα από το 1994

Δείτε το Πρώτο Μάθημα Δωρεάν

Ο Σάκης Μουμτζής μιλάει για την επίδραση της (α) Ιδεολογίας στην εξέληση των γεγονότων της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας, αναφέρεται στις (β) Σκοτεινές Πτυχές της Περιόδου 1950 – 1990 και στη διαμόρφωση της (γ) Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας.

Ιστορία - Ιδεολογία

με τον Σάκη Μουμτζή

Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία

με τον Σάκη Μουμτζή