Εγγραφή στο newsletter

Μη χάσετε καμία ενημέρωση! Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας για να λαμβάνετε τα νέα μας


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: . You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact

Search
Close this search box.

Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών ως εξωσχολική δραστηριότητα από το 1994

Δείτε το Πρώτο Μάθημα Δωρεάν

Ο Σάκης Μουμτζής μιλάει για την επίδραση της (α) Ιδεολογίας στην εξέληση των γεγονότων της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας, αναφέρεται στις (β) Σκοτεινές Πτυχές της Περιόδου 1950 – 1990 και στη διαμόρφωση της (γ) Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας.

Ιστορία - Ιδεολογία

με τον Σάκη Μουμτζή

Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία

με τον Σάκη Μουμτζή