Αφιέρωμα στην Επανάσταση του 1821

Αφιέρωμα στην Επανάσταση του 1821 με τον Λεωνίδα Γεωργιάδη

Επετειακός κύκλος, αφιερωμένος σε μία από τις πιο ένδοξες επαναστάσεις της παγκόσμιας Ιστορίας. Οι Ήρωες, οι Μάχες και τα Γεγονότα που σημάδεψαν τον απελευθερωτικό Αγώνα του 1821 σε 18 δίωρα μαθήματα με τον Λεωνίδα Γεωργιάδη. 
 
Πρόγραμμα 
 

Μάθημα 1ο:  Στὰ Χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας

        Α) Ἐπαναστατικά Κινήματα κατά τήν Τουρκοκρατία. 

α) Ἀπό τήν Ἄλωση τῆς Πόλης μέχρι τά Ὀρλωφικά. 

β) Ὁ Ἀλῆ Πασάς καί οἱ Σουλιῶτες. 

γ) Κλέφτες καί Ἀρματωλοί. 

Β) Πνευματικοί παράγοντες ποὺ συνετέλεσαν στὴν επιβίωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

α) Σύνδεση μέ τήν ἑλληνική ἀρχαιότητα.

β) Γλῶσσα καί Ἐκκλησία.

γ) Τό «Κρυφό Σχολειό».

Γ)  Οἱ Δάσκαλοι τοῦ Γένους.

α) Ἀδαμάντιος Κοραῆς. 

β) Ρήγας Βελεστινλῆς. 

Δ) Η Ιδιωτική Ζωή των Ελλήνων ξκατά την Τουρκοκρατία  

Μάθημα 2ο : Ἡ Φιλικὴ Ἑταιρεία 

Α) Τό «Ἑλληνόγλωσσον Ξενοδοχεῖον».

Β) Ἀθανάσιος Τσακάλωφ.

Γ) Ἑμμανουήλ Ξάνθος.

Δ) Νικόλαος Σκουφᾶς.

Ε) Παναγιώτης Σέκερης καί Παναγιώτης Ἀναγνωστόπουλος.

Στ) Ποιά ἦταν ἡ ἀληθινή συμβολή τῆς «Φιλικῆς Ἑταιρείας» στην ἐπανάσταση του 1821;

Μάθημα 3ο : Ὀ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντηης καὶ ἡ Ἐπανάσταση στὴ Μολδοβλαχία

Α) Ἡ οἰκογένεια Ὑψηλάντη. 

Β) Οἱ Φαναριῶτες καί οἱ Ἕλληνες  διπλωματικοί ἀκόλουθοι στην Κωνσταντινούπολη. 

Γ) Ἀλέξανδρος καί Δημήτριος Ὑψηλάντης.  

Δ) Ὁ Ἱερός Λόχος.

Ε) Οἱ ἕλληνικές κοινότητες τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Στ) Τό «Ξανθόν Γένος» : ἡ σχέση τῆς Ρωσίας μέ τήν ἐπανάσταση του 1821.

Ζ) Ἡ μάχη τοῦ Δραγατσανίου καί οἱ αἰτίες τῆς ἀποτυχίας τοῦ κινήματος στίς Ἡγεμονίες. 

Η) Ὁ ἀπαγχονισμός τοῦ Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄  καί ἡ σημασία τοῦ κινήματος  στην Μολδοβλαχία.

 

Μάθημα 4ο: Γρηγόριος Δίκαιος – Παπαφλέσσας (1786 -1825)

Α) Ὁ «μπουρλοτιέρης τῶν ψυχῶν». 

Β)  Ἄγγελος ἤ διάβολος;

Γ) Οἱ ἐμφύλιοι πόλεμοι κατά τήν διάρκεια τῆς Ἐπανάστασης. 

Δ) Οἱ μάχες στόν Ἀγιο Σώστη.

Ε) Ἡ μάχη τοῦ Μανιακίου. 

Μάθημα 5ο:   Γεώργιος Καραϊσκάκης (1780-1827)

Α) Ὁ «γιός τῆς καλογριᾶς». 

Β) Στην ὑπηρεσία τοῦ Ἀλῆ Πασά. 

Γ) Ἡ εἴσοδος στήν Ἐπανάσταση. 

Δ) Ἡ άπάντηση στόν Μαχμούτ Πασά.

Ε) Ἡ δίκη γιά πιθανή προδοσία.

Στ) Ὁ θρίαμβος τοῦ Καραϊσκάκη στήν μάχη τῆς Ἀράχωβας.

Ζ) «Ἐγώ πεθαίνω. Ὅμως ἐσεῖς, νά εἴστε μονιασμένοι καί νά βαστήξετε τήν πατρίδα». 

 

Μάθημα 6ο: Αθανάσιος Διάκος (1788-1821) και  Ὀδυσσέας Ἀνδρούτσος (1790 -1825).

Α) Ἡ συμβολή τῶν Κλεφτῶν στην Ἐπανάσταση τοῦ 1821.

Β) Ὁ Ὀμέρ Βρυώνης. 

Γ) Ἡ θυσία στην Ἀλαμάνα.

Δ) Στό Χάνι τῆς Γραβιᾶς. 

 Ε) Ἀνδροῦτσος καί Γκούρας. 

Στ) Ἡ δολοφονία τοῦ Ὀδυσσέα Ἀνδρούτσου. 

Μάθημα 7ο:  Νικηταρᾶς ὁ Τουρκοφάγος(1781-1849) και Γεωργάκης Ὀλύμπιος

Α) Ὁ Ζαχαριᾶς Μπαρμπιτσιώτης. 

Β) Ὁ Δράμαλης καί ἡ μάχη στα Δερβενάκια. 

Γ) Νικηταρᾶς καί Κολοκοτρώνης. 

Γ) Τό προσωνύμιο «Τουρκοφάγος». 

Δ) Ἡ δίκη καί ὁ ἐγκλεισμός. 

Ε) Ὑπηρέτης μέχρι τό τέλος.

Στ) Ὁ Γεωργάκης Ὀλύμπιος καί ἡ ἐπανάσταση στην Μακεδονία. 

Ζ) Ὁ θρίαμβος τῆς Μονῆς Δοβρᾶ. 

Μάθημα 8ο – 10ο: Θεόδωρος Κολοκοτρώνης (1770-1843)

Μάθημα 8ο

Α) Ὁ «Γέρος τοῦ Μοριᾶ».

Β) Οἱ Κολοκοτρωναῖοι.

Γ) Ἡ μύηση στην «Φιλική Ἐταιρεία». 

Δ) Ἡ μάχη τοῦ Βαλτετσίου. 

Μάθημα 9ο

Ε) Ἡ μάχη τῆς «Γράνας» : ἡ ἀποθέωση τῆς στρατηγικῆς ἰδιοφυίας τοῦ Θ. Κολοκοτρώνη . 

Στ) Ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Τριπολιτσᾶς . 

Ζ) Τά γεγονότα κατά τήν διάρκεια τῆς Ἀλώσεως. 

Η) Οἱ μεγάλες νίκες κατά τοῦ Δράμαλη.

Θ) Ἡ ἀπελευθέρωση τοῦ Ναυπλίου. 

Ι) Ὁ θάνατος τοῦ Πάνου Κολοκοτρώνη καί ἡ κατάρρευση τοῦ «Γέρου». 

Μάθημα 10ο

ΙΑ) Ἡ δίκη τοῦ Κολοκοτρώνη. 

ΙΒ) Ξανά ἀρχιστράτηγος τῶν Ἑλλήνων. 

ΙΓ) Ἡ ἐπιδρομή τοῦ Ἰμπραήμ.

ΙΔ) «Τσεκούρι καί φωτιά»: Ὁ κίνδυνος τοῦ προσκυνήματος. 

ΙΕ) Ὁ Κολοκοτρώνης μετά τήν Ἐπανάσταση. 

Μάθημα 11ο : Οἱ μεγάλες τραγωδίες. 

Α) Ἡ καταστροφή τῆς Χίου.

Β) Ἡ καταστροφή τῶν Ψαρῶν. 

Γ) Μεσολόγγι: Μία πόλη – Ἕνα Ἔπος. 

Δ) Ὁ ἀντίκτυπος τῶν μεγάλων καταστροφῶν στην Εὐρώπη: Ὁ Φιλελληνισμός  καί ὁ Λόρδος Βύρων.

Ε) Οἱ Σουλιῶτες καί ὁ χορός τοῦ Ζαλόγγου.

Μάθημα 12ο : Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός ( 1771-1827).

Α) Ἡ 25η Μαρτίου 1821 καί ἡ Ἀγία Λαύρα. 

Β) Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας στην Ἐπανάσταση τοῦ 1821.

Γ) Τό διπλωματικό ἔργο τοῦ Π. Π. Γερμανοῦ. 

Δ) Ἡ σχέση τῆς Ἐκκλησίας μέ τούς πολιτικούς κατά τήν διάρκεια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης.  

Ε) Ὁ Ἄνθιμος Γαζῆς καί ἡ ἐπανάσταση στην Θεσσαλία. 

Μάθημα 13ο: Οἱ γυναίκες στην Επανάσταση τοῦ 1821. 

Α) Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα: Ὁ θηλυκός Κολοκοτρώνης. 

Β) Μαντώ Μαυρογένους: Ἡ ὡραιότερη φυσιογνωμία τῆς ἐπανάστασης.

Γ) Τό εἰδύλλιο μεταξύ Μαντοῦς καί Δημητρίου Ὑψηλάντου.  

Δ) Ἡ Δόμνα Βισβίζη. 

Μάθημα 14ο: Κωνσταντῖνος Κανάρης (1793-1877).

Α) Οἱ πρώτες ναυτικές δράσεις. 

Β) Τά «πυρπολικά». 

Γ) Ἡ ἀνατίναξη τῆς τουρκικῆς ναυαρχίδας στην Χίο. 

Δ) Ὁ Κανάρης μετά τήν καταστροφή τῶν Ψαρῶν. 

Ε) Ἡ ἐπιχείρηση κατά τῆς Ἀλεξάνδρειας.

Στ) Ἡ «ἐθνική μας ταυτότητα». 

Μάθημα 15ο : Ἀνδρέας Μιαούλης (1769-1835) και Γιάννης Μακρυγιάννης (1794-1864). 

Α) Ἕνας «βετεράνος» στην Ἐπανάσταση. 

Β) Ἡ ναυμαχία τοῦ Γέροντα. 

Γ) Ὁ Δημήτριος Παπανικολῆς καί ὁ Κωνσταντίνος Νικόδημος. 

Δ) Μία «μελανή» ἡμέρα. 

Ε) Στο Ὑπουργεῖο Ναυτικῶν γιά πάντα.

Στ) Ἕνας ἐπαναστάτης -λογοτέχνης. 

Ζ) Μακρυγιάννης καί Γκούρας. 

Στ) Ἡ ἐπανάσταση στην Κρήτη καί τό ὀλοκαύτωμα τῆς Μονῆς Ἀρκαδίου. 

Μάθημα 16ο: Ἰωάννης Καποδίστριας (1776-1831). 

Α) Οἱ Μαυρομιχαλαῖοι. 

Β) Ἡ συμβολή τοῦ Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821.

Γ) Στήν ὑπηρεσία τῶν Ρώσων.

Δ) Ἡ ἐθνοσυνέλευση τῆς Τροιζήνας. 

Ε) Ἡ ὑποδοχή ὡς «μεσσία». 

Στ) Τό πολιτικό καί διπλωματικό  ἔργο τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια.

Ζ) Ἡ δολοφονία τοῦ Καποδίστρια. 

Η) Ἔγκλημα ἤ συνομωσία;

Μάθημα 17ο:  Τὰ πολιτικὰ γεγονότα τῆς Ἐπαναστάσεως

Α) Ὁ Ἀλέξανδρος Μαυροκορδᾶτος. 

Β) Οἱ Ὑδραῖοι καί ὁ Γεώργιος Κουντουριῶτης.

Γ) Ἡ ἐξέγερση τῶν Βερβένων. 

Δ) Τό Ἀγγλικό Δάνειο καί ἡ «Πράξη Ὑποτέλειας»

Ε) Δεμένοι στο ἄρμα τῆς  Ἀγγλίας: Οἱ ἀδελφοί Κάννιγκ. 

Στ) Οἱ συνέπειες τῶν ἐμφυλίων πολέμων στην Ἐπανάσταση. 

Ζ) Τό πρωτόκολλο τοῦ Λονδίνου. 

Η) Τά οἰκονομικά τοῦ Ἀγώνα. 

Μάθημα 18ο: Τὸ τέλος τῆς Ἐπαναστάσεως

Α) Ἡ ναυμαχία τοῦ Ναυρίνου. 

Β) Κόδριγτων – Δεριγνύ -Χέυδεν. 

Γ) Τό τέλος τοῦ Ἰμπραήμ. 

Δ) Ἡ μάχη τῆς Πέτρας, 12 Σεπτεμβρίου 1829: ἡ τελευταῖα μάχη τοῦ Ἀγώνα. 

Ε) Γενικές κρίσεις γιά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. 

 
Κόστος Εγγραφής: 60€/μήνα ή 200€ για όλον τον κύκλο (από 255€ αρχική τιμή).