Εγγραφή στο newsletter

Μη χάσετε καμία ενημέρωση! Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας για να λαμβάνετε τα νέα μας


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: . You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact

Search
Close this search box.

Teaching Ancient Greek as an extra-curricular activity since 1994.

The most beautiful Fables of Aesop

Aesop’s Fables, now available at the special price of €10 instead of €20! For the first time ever, experience the most enchanting fables by Aesop in four different versions: the original ancient Greek text, their modern Greek rendition, an English translation, and an adaptation of the ancient text in Latin letters, catering to children learning ancient Greek as a second language. This unique edition features captivating illustrations crafted exclusively for the book, along with a CD offering the opportunity to listen to all the fables in Ancient Greek—an excellent tool for introducing youngsters to the language.As an extra delight, the second part of the book includes spaces for completing sentences, encouraging children to spell their first words in Ancient Greek. This extraordinary and original gift is perfect for our young, and not-so-young, friends. Immerse yourself in the timeless lessons of Aesop that have shaped children’s characters and minds over centuries.

20.00