Εγγραφή στο newsletter

Μη χάσετε καμία ενημέρωση! Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας για να λαμβάνετε τα νέα μας


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: . You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact

Search
Close this search box.

Teaching Ancient Greek as an extra-curricular activity since 1994.

Leonidas Georgiadis – Philosophy Courses

The esteemed Mr. Leonidas Georgiadou’s treatise, “On the Ten Lessons of Ancient Greek Philosophy,” stands as a groundbreaking exposition, presenting the world with Ancient Greek Superknowledge for the first time. This profound wisdom, concealed since its inception, was exclusively imparted to attentive students by our ancient ancestors. Its secrecy was maintained to prevent potential misinterpretation and loss, as it was a knowledge reserved for the initiated. Unfortunately, the two-century-long disregard of Platonic and Aristotelian Philosophy in contemporary educational institutions led to absolute ignorance, rendering any approach to the Transcendent Self virtually impossible. The author, well-versed in university-level Mathematical Science and approved by Plato for his profound understanding of Geometry, gained entry to Plato’s Academy. By elaborating on Plato’s clandestine teachings, particularly on “Ideas” and “The Possibilities of our Active Mind in the Space of Genesis and Decay,” the author presents the essence of supercognition in a simple and comprehensible manner, accessible even to elementary learners in Atlanta, USA. This treatise is an invaluable contribution to unraveling the layers of real identity beyond conventional cognition. (From the foreword by Aristides Papandreou).

20.00