Εγγραφή στο newsletter

Μη χάσετε καμία ενημέρωση! Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας για να λαμβάνετε τα νέα μας


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: . You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact

Search
Close this search box.

Teaching Ancient Greek as an extra-curricular activity since 1994.

Εὖ ζῆν – The Management of Negative Emotions According to Stoic Philosophy

Eὖ ζῆν: The Management of Negative Emotions According to Stoic Philosophy” is the latest offering from Leonidas Georgiadis, dedicated to all those who navigate the complexities of life – the true teachers. Published by “Psyhogios.”

18.00