Εγγραφή στο newsletter

Μη χάσετε καμία ενημέρωση! Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας για να λαμβάνετε τα νέα μας


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: . You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact

Search
Close this search box.

Teaching Ancient Greek as an extra-curricular activity since 1994.

Ελληνική Αγωγή

Contact Us

We are at your disposal either by phone or at our offices. You can find us in the following ways:

+30 210 522 1314
+30 698 1000 545
Elliniki Agogi L. Kifisias 125, 3rd floor, Athens, 11527 (Mall “Cosmos”) Greece

You can also contact us in writing via the contact form