Εγγραφή στο newsletter

Μη χάσετε καμία ενημέρωση! Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας για να λαμβάνετε τα νέα μας


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: . You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact

Search
Close this search box.

Teaching Ancient Greek as an extra-curricular activity since 1994.

Unspoken Words

Altani, Unspoken Words” narrates the tale of the Greek’s odyssey, beginning from his homeland, the Land of Greece, and culminating in the return of his soul to its celestial origin (Plato’s “Timaeus,” 42B and 90B). To illuminate this journey, the book employs two Greek archetypes: Odysseus and Socrates.

25.00