Εγγραφή στο newsletter

Μη χάσετε καμία ενημέρωση! Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας για να λαμβάνετε τα νέα μας


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: . You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact

Search
Close this search box.

Teaching Ancient Greek as an extra-curricular activity since 1994.

Calendar 2024

On the occasion of the 28th anniversary of our Calendar’s release, coinciding with the completion of 30 years of “Elliniki Agogi” operation, we present a compilation highlighting one of the greatest achievements of the human mind: Greek Philosophy. Featuring concise philosophical quotes in both ancient and modern Greek, along with English translations, this calendar is designed to be an indispensable companion in your professional or personal space.

20.00