Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών ως εξωσχολική δραστηριότητα από το 1994

Δείτε το Πρώτο Μάθημα Δωρεάν

Με τον αμυντικό αναλυτή Γιάννη Θεοδωράτο.