Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών ως εξωσχολική δραστηριότητα από το 1994

Δεῖτε τὸ Πρῶτο Μάθημα Δωρεάν

Εὖ Ζῆν | Στωική Φιλοσοφία

Στωικισμός, ἡ ἀρχαία σχολὴ φιλοσοφίας ποὺ ἔχει γίνει παγκόσμια τάση καὶ γοητεύει τοὺς ἐπιτυχημένους ἐπιχειρηματίες τοῦ σήμερα.

Ἡ διδασκαλία τῶν Στωικῶν φιλοσόφων, ἡ συμφιλιωμένη στάση ἀπέναντι στὶς ἀντιξοότητες, γίνεται σήμερα πιὸ ἐπίκαιρη ἀπὸ ποτὲ καὶ ἀποτελεῖ ἐφέτος τὸν φιλοσοφικὸ ὁδηγὸ τῆς καθημερινότητάς μας.

Οἱ Στωικοὶ φιλόσοφοι ἔκτισαν μιὰ συμπαγῆ θεωρία γιὰ τὸ πῶς θὰ κάνουμε τὴν ζωή μας νὰ ἀξίζει ὅσο γίνεται περισσότερο, ἐλέγχοντας τὰ συναισθήματα τῆς καθημερινότητάς μας. Ἴσως ὁ Στωικισμὸς δὲν ἦταν τόσο κατανοητὸς παλαιότερα, ποὺ δὲν ὑπῆρχε τόση ἀνάγκη καὶ οἱ ἐποχὲς ἦταν πολὺ πιὸ ἀνέμελες. Τώρα ὅμως γίνεται ἀπαραίτητος, καθὼς ἡ ἐφαρμογή του ὁδηγεῖ στὴν εὐτυχία μέσα ἀπὸ τὴ λογικὴ καὶ τὴ γαλήνη.

Για να δείτε αυτό το περιεχόμενο πρέπει πρώτα να συνδεθείτε.

 

Ἡ σύνδεση μπορεῖ νὰ γίνει κατὰ τὴ διάρκεια τῆς παραδόσεως τοῦ μαθήματος μέσω live streaming ἢ ἀργότερα, on demand. Ἡ σύνδεση στὸ μάθημα γίνεται ἁπλούστατα, μὲ τὴν ἀπόκτηση ἑνὸς καὶ μόνο κωδικοῦ ποὺ θὰ λάβετε μὲ τὴν ἐγγραφή σας στὸ ἀγαπημένο σας μάθημα.

Μὲ τὴν συνδρομή σας, μηνιαία ἢ ἐτήσια, ἐξασφαλίζετε τὴν πρόσβαση στὴν διαδικτυακὴ πλατφόρμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀγωγῆς γιὰ τὸ διάστημα ποὺ ὁρίζει ἡ συνδρομή σας. Γιὰ περισσότερες λεπτομέρειες, ἐπικοινωνῆστε μὲ τὸ τμῆμα τῶν διαδικτυακῶν συνδρομῶν στὴν ἠλεκτρονικὴ  διεύθυνση info@ellinikiagogi.gr