Εγγραφή στο newsletter

Μη χάσετε καμία ενημέρωση! Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας για να λαμβάνετε τα νέα μας


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: Ελληνική Αγωγή. You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact

Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών ως εξωσχολική δραστηριότητα από το 1994

Δείτε το Πρώτο Μάθημα Δωρεάν

Tο μάθημα αὐτὸ ἀπευθύνεται σὲ ὅποιον ἀγαπᾶ τὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα καὶ τὴ Μυθολογία ἀλλὰ συγχρόνως θὰ ἤθελε νὰ ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν συναρπαστικὸ κόσμο τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας, μὲ τρόπο εὔληπτο καὶ κατανοητό. Ἡ προσέγγιση σὲ κάθε μῦθο εἶναι ἁπλῆ καὶ ἀναλυτική,ἀναλυτικῆ ὥστε ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἐνήλικες, νὰ μποροῦν ἄνετα νὰ παρακολουθήσουν τὸ μάθημα καὶ μαθητὲς Λυκείου. Τὸ κάθε μάθημα ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο μέρη, στὸ πρῶτο γίνεται ἡ περιγραφὴ τοῦ μύθου, ἐνῶ στὸ δεύτερο ἡ ἑρμηνεία του.

Για να δείτε αυτό το περιεχόμενο πρέπει πρώτα να συνδεθείτε.

 

Ἡ σύνδεση μπορεῖ νὰ γίνει κατὰ τὴ διάρκεια τῆς παραδόσεως τοῦ μαθήματος μέσω live streaming ἢ ἀργότερα, on demand. Ἡ σύνδεση στὸ μάθημα γίνεται ἁπλούστατα, μὲ τὴν ἀπόκτηση ἑνὸς καὶ μόνο κωδικοῦ ποὺ θὰ λάβετε μὲ τὴν ἐγγραφή σας στὸ ἀγαπημένο σας μάθημα.

Μὲ τὴν συνδρομή σας, μηνιαία ἢ ἐτήσια, ἐξασφαλίζετε τὴν πρόσβαση στὴν διαδικτυακὴ πλατφόρμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀγωγῆς γιὰ τὸ διάστημα ποὺ ὁρίζει ἡ συνδρομή σας. Γιὰ περισσότερες λεπτομέρειες, ἐπικοινωνῆστε μὲ τὸ τμῆμα τῶν διαδικτυακῶν συνδρομῶν στὴν ἠλεκτρονικὴ  διεύθυνση info@ellinikiagogi.gr