Η Μυθολογία στη Φιλοσοφία

Δείτε το Πρώτο Μάθημα Δωρεάν

Tο μάθημα αὐτὸ ἀπευθύνεται σὲ ὅποιον ἀγαπᾶ τὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα καὶ τὴ Μυθολογία ἀλλὰ συγχρόνως θὰ ἤθελε νὰ ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν συναρπαστικὸ κόσμο τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας, μὲ τρόπο εὔληπτο καὶ κατανοητό. Ἡ προσέγγιση σὲ κάθε μῦθο εἶναι ἁπλῆ καὶ ἀναλυτική,ἀναλυτικῆ ὥστε ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἐνήλικες, νὰ μποροῦν ἄνετα νὰ παρακολουθήσουν τὸ μάθημα καὶ μαθητὲς Λυκείου. Τὸ κάθε μάθημα ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο μέρη, στὸ πρῶτο γίνεται ἡ περιγραφὴ τοῦ μύθου, ἐνῶ στὸ δεύτερο ἡ ἑρμηνεία του.

Για να δείτε αυτό το περιεχόμενο πρέπει πρώτα να συνδεθείτε.

 

Ἡ σύνδεση μπορεῖ νὰ γίνει κατὰ τὴ διάρκεια τῆς παραδόσεως τοῦ μαθήματος μέσω live streaming ἢ ἀργότερα, on demand. Ἡ σύνδεση στὸ μάθημα γίνεται ἁπλούστατα, μὲ τὴν ἀπόκτηση ἑνὸς καὶ μόνο κωδικοῦ ποὺ θὰ λάβετε μὲ τὴν ἐγγραφή σας στὸ ἀγαπημένο σας μάθημα.

Μὲ τὴν συνδρομή σας, μηνιαία ἢ ἐτήσια, ἐξασφαλίζετε τὴν πρόσβαση στὴν διαδικτυακὴ πλατφόρμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀγωγῆς γιὰ τὸ διάστημα ποὺ ὁρίζει ἡ συνδρομή σας. Γιὰ περισσότερες λεπτομέρειες, ἐπικοινωνῆστε μὲ τὸ τμῆμα τῶν διαδικτυακῶν συνδρομῶν στὴν ἠλεκτρονικὴ  διεύθυνση info@ellinikiagogi.gr