Εγγραφή στο newsletter

Μη χάσετε καμία ενημέρωση! Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας για να λαμβάνετε τα νέα μας


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: . You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact

Search
Close this search box.

Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών ως εξωσχολική δραστηριότητα από το 1994

Μάρκος Αυρήλιος – «Τὰ εἰς ἑαυτόν»

ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ Μετά από μήνες μελέτης, επεξεργασίας, ανάλυσης και βιντεοσκοπήσεων το παγκόσμιο αριστούργημα του Μάρκου Αυρηλίου «Τὰ εἰς ἑαυτόν» είναι έτοιμο για να το απολαύσετε σε 24 ωριαία μαθήματα. Η Ευμορφία Καπόλου παρουσιάζει και εξηγεί απευθείας από το πρωτότυπο, το κείμενο που περιλαμβάνει τις στωικές ιδέες με απλό και κατανοητό τρόπο ώστε να γίνουν βαθειά αντιληπτές από όλους τους ανθρώπους και όχι απαραιτήτως τους γνώστες των Αρχαίων Ελληνικών ή της Φιλοσοφίας. Εξάλλου η Στωική Φιλοσοφία κάνει ακριβώς αυτό: προσεγγίζει τους αναγνώστες με στόχο τη βελτίωση της προσωπικής και επαγγελματικής τους εξέλιξης. Ο Μάρκος Αυρήλιος επιδιώκει μέσω του έργου αυτού την επίτευξη της προσωπικής του ευδαιμονίας την οποία θα εξασφαλίσει με ενάρετο τρόπο, καθώς η αρετή είναι ο υπέρτατος στόχος της ζωής των Στωικών προσφέροντας ανιδιοτελώς βοήθεια σε οποιονδήποτε τη χρειάζεται. Ο ίδιος ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας παρακινεί τον εαυτό του να εκπληρώσει τα καθήκοντά του κηρύσσοντας την ισότητα και τη συμφιλίωση των ανθρώπων. Το έργο του Μάρκου Αυρηλίου «Τὰ εἰς ἑαυτόν» έχει μεταφραστεί σε δεκάδες γλώσσες και έχει κυκλοφορήσει σε όλον τον κόσμο εμπνέοντας νέα βιβλία και νέες φιλοσοφικές τάσεις. Εσείς έχετε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσετε από τοπρωτότυπο κείμενο και να κατανοήσετε τα λόγια του, όπως ακριβώς τα έγραψε, χάρη στην άριστη απόδοση του κειμένου από την έμπειρη φιλόλογο της Ελληνικής Αγωγής, Ευμορφία Καπόλου. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Παρουσίαση νέου μαθήματος: Μάρκος Αυρήλιος, «τὰ εἰς ἑαυτόν»