Εγγραφή στο newsletter

Μη χάσετε καμία ενημέρωση! Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας για να λαμβάνετε τα νέα μας


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: . You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact

Search
Close this search box.

Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών ως εξωσχολική δραστηριότητα από το 1994

Ελληνική Αγωγή

Μάρκος Αυρήλιος

Μάρκος Αυρήλιος, «Τὰ εἰς ἑαυτόν» 

Η Ευμορφία Καπόλου παρουσιάζει και εξηγεί απευθείας από το πρωτότυπο, το κείμενο που περιλαμβάνει τις στωικές ιδέες με απλό και κατανοητό τρόπο ώστε να γίνουν βαθειά αντιληπτές από όλους τους ανθρώπους και όχι απαραιτήτως τους γνώστες των Αρχαίων Ελληνικών ή της Φιλοσοφίας. Εξάλλου η Στωική Φιλοσοφία κάνει ακριβώς αυτό: προσεγγίζει τους αναγνώστες με στόχο τη βελτίωση της προσωπικής και επαγγελματικής τους εξέλιξης

Συνοπτική επισκόπηση:

Ο Μάρκος Αυρήλιος επιδιώκει μέσω του έργου αυτού την επίτευξη της προσωπικής του ευδαιμονίας την οποία θα εξασφαλίσει με ενάρετο τρόπο, καθώς η αρετή είναι ο υπέρτατος στόχος της ζωής των Στωικών προσφέροντας ανιδιοτελώς βοήθεια σε οποιονδήποτε τη χρειάζεται. Ο ίδιος ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας παρακινεί τον εαυτό του να εκπληρώσει τα καθήκοντά του κηρύσσοντας την ισότητα και τη συμφιλίωση των ανθρώπων. 

Η Σημαντικότητα του Έργου

Το έργο του Μάρκου Αυρηλίου «Τὰ εἰς ἑαυτόν»  έχει μεταφραστεί σε δεκάδες γλώσσες και έχει κυκλοφορήσει σε όλον τον κόσμο εμπνέοντας νέα βιβλία και νέες φιλοσοφικές τάσεις. Εσείς έχετε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσετε από το πρωτότυπο κείμενο και να κατανοήσετε τα λόγια του, όπως ακριβώς τα έγραψε, χάρη στην άριστη απόδοση του κειμένου από την έμπειρη φιλόλογο της Ελληνικής Αγωγής, Ευμορφία Καπόλου.

Συνάφεια με το παρόν

Το μάθημα δίνει έμφαση στο πώς οι εξελίξεις από την αρχαιότητα συνεχίζουν να διαμορφώνουν τον κόσμο σήμερα. Υπογραμμίζοντας τη διαρκή επίδραση της αρχαίας Ελλάδας και της Ρώμης στον σύγχρονο πολιτισμό, την πολιτική και την κοινωνία, οι μαθητές κατανοούν καλύτερα τη συνεχιζόμενη συνάφεια της ιστορίας στο σήμερα.

Ποιους αφορά

Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για ενήλικες μαθητές που ενδιαφέρονται για την Ιστορία και επιθυμούν να κατανοήσουν βαθύτερη τον αρχαίο κόσμο. Είναι κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα μαθητών, από εκείνους που δεν έχουν προηγούμενη γνώση της αρχαίας ιστορίας έως άτομα με πιο προχωρημένο υπόβαθρο στο αντικείμενο.

Σε τι χρησιμεύει:

Ιστορία με τον Άδωνι Γεωργίαδη

Αρχαία Ελληνική Ιστορία

Συνοψίζοντας, το διαδικτυακό μάθημα του Άδωνι Γεωργιάδη για την Αρχαία Ελληνική Ιστορία προσφέρει μια ολοκληρωμένη και συναρπαστική εκπαιδευτική εμπειρία για ενήλικες που ενδιαφέρονται για την Ιστορία. Μέσω της κάλυψης των γεγονότος εις βάθος, της έμφασης στην ιστορική κατανόηση και της εξερεύνησης της σύγχρονης συνάφειας, αυτό το μάθημα παρέχει πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες σε ένα ευρύ κοινό, καθιστώντας το μια πλούσια και διανοητικά ανταποδοτική ευκαιρία για τους δια βίου μαθητές.