Φιλοσοφία και Ηγεσία Σεμινάριο επιμόρφωσης ενηλίκων

Κυριακή 10/5 στις 18:00. Διάρκεια: 120᾽
Εισηγήτρια: Δρ. Αγγελική Κομποχόλη

Α. Τι θα διδαχθούν οι συμμετέχοντες:

Το ρήμα ἡγοῦμαι, σημαίνει σκέπτομαι και κυβερνώ. Με βάση την Αρχαία Φιλοσοφία – Αριστοτέλη, Επίκουρο, Κυνικούς και Στωικούς – αλλά και ιστορικές ηγετικές προσωπικότητες – Περικλή, Αλέξανδρο, Ξενοφώντα σχεδιάζουμε το προφίλ του ηγέτη – καθοδηγητή που δημιουργεί συνθήκες και προϋποθέσεις εξέλιξης, αντί απλώς να τις ακολουθεί. Με παραδείγματα προσωπικοτήτων που διαμόρφωσαν την Ιστορία του δυτικού πολιτισμού, η διδασκαλία της Φιλοσοφίας αποκτά χαρακτηριστικά στρατηγικής. Το κοινό μας θα αποκτήσει βασικές φιλοσοφικές και ιστορικές γνώσεις με τις οποίες θα μάθει να χειρίζεται και να ασκεί τα εξής:

Αυτογνωσία – αυτοαξιολόγηση: Αποδοχή και πίστη στην αξία του προσωπικού εαυτού, διαχείριση και προβολή της προσωπικής δύναμης.

Αποτελεσματικότητα δράσης: Σωστός σχεδιασμός στη λήψη αποφάσεων, ψύχραιμη αξιολόγηση και επαναξιολόγηση καταστάσεων, διαχείριση συναισθημάτων αδυναμίας και φόβου σε κρίσιμες επιλογές μάτων αδυναμίας και φόβου σε κρίσιμες επιλογές

Ενσυναίσθηση: Αποτελεσματική ανθρώπινη επικοινωνία

Ηθική καλλιέργεια: Λογική, συναίσθημα.

Δημιουργική σκέψη: Από την σύλληψη στην πραγμάτωση. Συνειδητοποίηση δράσης και καλλιέργεια δεξιοτήτων.

 

Β. Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ανθρώπους που επιθυμούν την προσωπική ανέλιξη και την βελτίωση των όρων ζωής τους.

Οι άνθρωποι σε όλους τους πολιτισμούς έχουν ανάγκη για αυτονομία, επάρκεια, ικανοποιητική κοινωνική σύνδεση, ασφάλεια και αυτοεκτίμηση. Η εξισορρόπηση αυτών των αναγκών, η οποία επιφέρει ευτυχία στον άνθρωπο και εσωτερική ηρεμία, δεν είναι δεδομένη. Υπάρχουν για παράδειγμα άνθρωποι που μπορούν να έχουν  αυτονομία, οικονομική επάρκεια, υψηλή αυτοεκτίμηση αλλά χαμηλή ικανότητα κοινωνικής σύνδεσης, γεγονός που τους απομακρύνει αρκετά από τον δρόμο της εσωτερικής πληρότητας και ικανοποίησης. Είναι λειτουργική και ικανοποιητική  η ανθρώπινη ζωή όταν ανταποκρίνεται στις βασικές ανθρώπινες ανάγκες και στην επιθυμία για αυτοπραγμάτωση. Η σωστή κρίση, η νηφάλια σκέψη, ο έλεγχος των αρνητικών συναισθημάτων και των παρορμήσεων, η εσωτερική εγκράτεια είναι θεμελιώδεις αρετές που επιτρέπουν στον άνθρωπο να ηγείται δύσκολων καταστάσεων και να τις αντιμετωπίζει/ξεπερνά.

Γ.  Αντιμετώπιση – επίλυση προβλημάτων:

1. Σωστή ιεράρχηση προτεραιοτήτων και αξιών. Τι είναι ηθικό, τι είναι νόμιμο, τι είναι δίκαιο, τι είναι άδικο, σε ποιους ηθικούς άξονες θέλω να κινείται η ζωή μου. Η ηθική αντιμάχεται την ηγεσία;

2. Αυτοπροσδιορισμός (ποιος είμαι, ποια θέλω να είναι η εικόνα ή η συμπεριφορά μου, πως θέλω να εξελίσσεται το πλάνο της ζωής μου). Ποιοι είναι οι στόχοι που θέλω να κατακτήσω και πόσο σωστά τους σχεδιάζω και τους υλοποιώ. Ποια πράγματα μου δίνουν χαρά; Πόσο αποτελεσματικά καθορίζω την πορεία της ζωής μου;

3. Εσωτερικοί εχθροί (φόβοι) – εξωτερικοί εχθροί (αντιξοότητες). Υπάρχει θάρρος, κουράγιο, πίστη, αισιοδοξία; Υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης των δυσκολιών; Η δύναμη του μυαλού.

4. Πώς επικοινωνώ; Είμαι πειστικός στον λόγο μου; Συνεργάζομαι σωστά. Ακούω τον συνομιλητή μου; Παρουσιάζω σωστά τον εαυτόν μου; Ποια είναι η εικόνα που θέλω να προβάλλω στους άλλους και ποια προβάλλω; Λάθη και αδυναμίες επικοινωνίας, σε ποια σημεία θέλω να την βελτιώσω.

5. Το άγχος και η ανασφάλεια υπονομεύουν την προσπάθεια σωστής ηγεσίας; Παίρνω σωστές αποφάσεις; Επιλύω προβλήματα; Πόσο ταπεινός και υπομονετικός είμαι;

6. Πώς αξιοποιώ τον χρόνο μου; Λειτουργώ δημιουργικά στην μοναξιά;

7. Πώς αξιολογώ τα δεδομένα της ζωής; Έχω την ικανότητα να αντιλαμβάνομαι τα μηνύματά της και να διδάσκομαι;

Δ. Διάρκεια και συμμετοχή.

Η θεωρία, η παράδοση θα διαρκέσει 2 ώρες. Κατά τη διάρκεια της παραδόσεως, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να θέτουν τα ερωτήματά τους σε ζωντανό παράθυρο διαλόγου. Τα ερωτήματα θα εκτυπώνονται και θα δίνονται στην κα Κομποχόλη, η οποία θα τα απαντά και θα τα αναλύει.

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν χρειάζεται “κατέβασμα” εφαρμογής, κάμερα ή μικρόφωνο.

Το μάθημα κατόπιν θα αποθηκευθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα της Ελληνικής Αγωγής και θα μείνει για μια εβδομάδα διαθέσιμο σε όποιον επιθυμεί να το ξαναδεί, ή σε όποιον δεν πρόλαβε να το παρακολουθήσει.

Ε. Υλικό και κόστος.

Πριν την έναρξη του σεμιναρίου θα σταλεί υλικό με την ανάλυση κάθε ενότητος και χώρο για σημειώσεις. Με αυτόν τον τρόπο, θα διατυπωθούν ευκολότερα και πιο οργανωμένα τα ερωτήματα στο τέλος. Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου θα σταλεί ηλεκτρονικά η βεβαίωση συμμετοχής.

Κόστος Σεμιναρίου: 50€.

Σε ομάδες άνω των 10 ατόμων ή εταιρειών υπάρχει δυνατότητα εκπτώσεως. Εκδίδεται τιμολόγιο εφόσον ζητηθεί. 

Οργάνωση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Ιωάννα Σαρμαγκοπούλου

Τηλέφωνο: 210.5221314

Email: info@ellinikiagogi.gr 

ellinikiagogi.gr