Εγγραφή στο newsletter

Μη χάσετε καμία ενημέρωση! Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας για να λαμβάνετε τα νέα μας


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: . You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact

Search
Close this search box.

Teaching Ancient Greek as an extra-curricular activity since 1994.

Apollo’s Light

In the seventh installment of the series “ARRITOI LOGOI – The Mysterion of Apollo’s Light,” the narrative explores the motivations behind the actions of the Greek gods. Mythical episodes, marked by murders, adulteries, ingestions, and disappearances, prompt profound reflections on the ethical dimensions of divine powers and actions. Following a succession of mysterious ceremonies recounting occult episodes from mythology, Phoebus Apollo manifests within the soul. As a patron of mental well-being, Apollo imparts the concept of “knowing oneself,” offering a path to self-healing for mortals.

25.00