Εγγραφή στο newsletter

Μη χάσετε καμία ενημέρωση! Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας για να λαμβάνετε τα νέα μας


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: . You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact

Search
Close this search box.

Teaching Ancient Greek as an extra-curricular activity since 1994.

Junior Classics: Ancient Greek for Kids

Εἰρεσιώνη μνῆμες φέρεις

Ἡ Γραῦς Ἀγάθη καὶ οἱ δώδεκα μῆνες

Ὁμήρου Ἰλιάς

Delphi Economic Forum 2023

Μάθετε τὰς προθέσεις

Περί Τεχνολογίας

Delphi Economic Forum 2022

Πινδάρου Ολυμπιόνικος

Φιλοσοφῶμεν

Πένταθλον

Τίς ὥρα τοῦ ἔτους ἐστί;

Ὡς ἐπιδόρπιον τὶ παρεσκεύασας;

Ὁ Ἴων πεινᾶ καὶ βούλεται φαγεῖν!

Τί Ζεὺς ποιεῖ σήμερον;

Ὁ Ἴων πεινᾶ καὶ βούλεται φαγεῖν!

Ἡ κρόκη

Σαλαμίς (Cc: Ancient Greek)

Σαλαμίς (Cc: in Modern Greek and English)

Θερμοπύλαι (Cc: in Modern Greek and English)

Θερμοπύλαι (Cc: in English)