Εγγραφή στο newsletter

Μη χάσετε καμία ενημέρωση! Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας για να λαμβάνετε τα νέα μας


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: Ελληνική Αγωγή. You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact

Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών ως εξωσχολική δραστηριότητα από το 1994

Τίς Ἀγορεύειν Βούλεται… Ἑλληνιστί!

parthenonas

Ἀρχόμεθα τῆς διαδικτυακῆς ταύτης ὁμάδος, ὅπου ἅπαντες ὑμεῖς οἱ ὁμιλοῦντες Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ δύνασθε γράφειν. Ὅστις ἂν πρόφρων ᾖ καὶ Ἑλληνικῆς γλώσσης ἑταῖρος πρὸς αὐτὸν διαλεξώμεθα. Προτιθέμεθα γράφειν τὰ συμβαίνοντα καὶ τὰ συμβεβηκότα  τῇ τῶν προγόνων αὐδῇ.

Ἅπαντας ἀσμένως ὑποδεξόμεθα.