Προβολή 1–9 από 15 αποτελέσματα

 • 10.00

  Ἁπλᾶ Μαθήματα Ρητορικῆς ἀπὸ 15€ μόνον μὲ 10€.  Τὸ βιβλίο τοῦ Ἄδωνι Γεωργιάδη βασισμένο στὰ ἀνεπανάληπτα Σεμινάρια Ρητορικῆς. Ὅλα τὰ μυστικὰ γιὰ τὴν κατάκτηση τοῦ βήματος σὲ ἁπλᾶ καὶ κατανοητὰ βήματα γιὰ ὅλους!

  Προσθήκη στο καλάθι
 • 50.00

  Αλτάνη 3 βιβλία από 75€ μόνον με 50€

  Οδυσσεύς – Σωκράτης – Ελλήνων Αρχέτυπα

  Κένταυροι – Αμαζόνες – Μέδουσα

  Επίδαυρος, Θόλου Αποκάλυψις 2ος τόμος

  Προσθήκη στο καλάθι
 • 25.00
  Εἰς τὸ ἕβδομον βιβλίον τῆς σειρᾶς ΑΡΡΗΤΟΙ ΛΟΓΟΙ – Τὸ Μυστήριον τοῦ Ἀπολλωνίου Φωτὸς ἀναζητεῖται ἡ ἐξήγησις τῶν πράξεων τῶν θεῶν τῶν Ἑλλήνων. Παράλογα μυθικά ἐπεισόδια, φόνοι, μοιχεῖαι, καταπόσεις καὶ ἀπάται δημιουργοῦν σοβαράς αντιδράσεις, ὡς πρός τὸ ἦθος τῶν δυνάμεων καὶ τῶν ἐνεργειῶν τῶν θείων ὄντων.
  Μετὰ τὰς διαδοχικὰς μυστηριακὰς τελετὰς τῶν ἀποκρύφων ἐπεισοδίων τῆς Μυθολογίας, ἐμφανίζεται εἰς τὴν ψυχὴν ὁ Φοῖβος Ἀπόλλων. Χορηγός τῆς ψυχονοητικῆς ὑγείας, διά τοῦ “γνῶθι σαὐτόν”, ὁ Φοῖβος φέρει τὴν αὐτοθεραπείαν εἰς τοὺς θνητοὺς ἀνθρώπους.
  Προσθήκη στο καλάθι
 • 25.00

  Ἀλτάνη, Ἄρρητοι Λόγοι.

  Τὸ παρὸν βιβλίον ἐξιστορεῖ τὸ ταξίδι τοῦ Ἕλληνος ἀπὸ τὴν πατρίδα του, τὴν Γῆν τῆς Ἑλλάδος, μέχρι τὴν παλινόστησιν τῆς ψυχῆς του εἰς τὸν ἀστέρα της. (Πλάτωνος “Τίμαιος”, 42Β και 90Β)

  Διὰ τὸν σκοπὸν αὐτόν ἐπελέγησαν δύο ἑλληνικά ἀρχέτυπα: Τοῦ Ὀδυσσέως καὶ τοῦ Σωκράτους.

  Προσθήκη στο καλάθι
 • 14.00
  Εὖ ζῆν
   
  Η διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων σύμφωνα με την Στωική Φιλοσοφία. 
   
  Το νέο βιβλίο του Λεωνίδα Γεωργιάδη, αφιερωμένο σε όλους εσάς, τους δασκάλους της ζωής. 
  Από τις εκδόσεις «Ψυχογιός».
  Προσθήκη στο καλάθι
 • 25.00
  Τὸ βιβλίον αὐτὸ ἀναφέρεται εἰς τὰ συμπτώματα τῶν ἀσθενειῶν τὰ ὁποῖα πρωταγωνιστοῦν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Ἀσκληπιοῦ τῆς Ἐπιδαύρου καὶ παρουσιάζονται διὰ τῶν συμβόλων τοῦ ἵππου καὶ τοῦ ὄφεως. 
   
  Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον, Μυθολογία καὶ Ἀσκληπιὸς ὑποδεικνύουν εἰς τὴν πάσχουσα ψυχήν τοῦ ἀνθρώπου τὰς ἀδυναμίας, πάθη καὶ διαστροφάς της. Ἡ  ἀρχαία τέχνη τῆς Ἰητρικῆς ὡς ἀποκαλεῖ ὁ Ἱπποκράτης τὴν ἰατρικὴν ἐπιστήμην, ἀναδύεται διὰ τῆς κατανοήσεως τῶν συμβόλων καὶ ὀδηγεῖ εἰς τὴν αὐτοθεραπείαν. 
  Προσθήκη στο καλάθι
 • 20.00

  Η προκειμένη πραγματεία του αξιότιμου Κυρίου Λεωνίδα Γεωργιάδου “Περί των δέκα μαθημάτων Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας”, αποτελεί Παγκόσμιαν Πρώτην Παρουσίασιν της Αρχαίας Ελληνικής Υπεργνώσεως, η οποία από της δημιουργίας της παρέμεινεν κρύφια μέχρι των ημερών μας, αφ’ ενός μεν, επειδή εδιδάσκετο, μόνον, εις τους ακροαματικούς μαθητάς των αρχαίων σοφών προγόνων μας, αφ’ ετέρου δε, διότι αυτή η γνώσις εις αμύητους, ήτο δυνατόν να προκαλέσει φθοράς και απωλείας παντός καιρού και κινδύνου και βεβαίως η απόλυτος άγνοια της Πλατωνικής και της Αριστοτελικής Φιλοσοφίας επί δύο αιώνας εις άπαντα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Συγχρόνου Χώρας μας απετέλεσεν την οριστικήν αδυναμίαν έστω και ελαχίστης προσεγγίσεως της Υπεργνώσεως Ταύτης.

  Ο Συγγραφεύς της προκείμενης Πραγματείας βαθύς γνώστης της Μαθηματικής Επιστήμης επί πανεπιστημιακού επιπέδου, με την έγκρισιν του Πλάτωνος, ως βαθύς γνώστης της Γεωμετρίας και ουχί αγεωμέτρητος, εισήλθεν επιτυχώς εις την Ακαδημίαν του Πλάτωνος και ύστερα από λεπτομερή διευρεύνησιν των Πλατωνικών κρυφίων διδασκαλιών “Περί των Ιδεών” και κυρίως “Περί των δυνατοτήτων του Ενεργητικού μας νου εις τον Χώρον Γενέσεως και Φθοράς”, μας παρουσιάζει επί το απλούστερον και τρόπον κατανοητόν, ακόμη και δια τον δημοτικάριον ακροατήν μου εις την Ατλάντα των Η.Π Α., το σύνολον της πραγματικής ταύτης ανωτέρω υπεργνώσεως. […] (Από τον πρόλογο του Αριστείδη Παπανδρέου)

  Προσθήκη στο καλάθι
 • 10.00

  Αισώπου μύθοι από 20€ μόνον με 10€. Για πρώτη φορά! Οι ωραιότεροι Μύθοι του Αισώπου σε τέσσερεις διαφορετικές εκδοχές: Στο πρωτότυπο αρχαίο ελληνικό κείμενο, στη νεοελληνική τους απόδοση, σε μετάφραση στα αγγλικά και σε προσαρμογή του αρχαίου κειμένου με λατινικά γράμματα για να διευκολύνονται τα παιδιά που μαθαίνουν αρχαία ελληνικά αλλά δεν είναι τα ελληνικά η μητρική τους γλώσσα.

  Με υπέροχη εικονογράφηση ειδικά για το βιβλίο αυτό και ένα CD όπου ακούγονται όλοι οι μύθοι αποκλειστικά στα Αρχαία Ελληνικά (για να συνηθίζει το αυτάκι) και μία έκπληξη: Στο δεύτερο μέρος υπάρχουν κενά για να συμπληρώνεται η φράση, προτρέποντας το παιδί να συλλαβίσει τις πρώτες του λεξούλες στα Αρχαία Ελληνικά.

  Ένα μοναδικό, πρωτότυπο δώρο ζωής για όλους τους μικρούς – αλλά και μεγαλύτερούς μας – φίλους. Με τα διαχρονικά διδάγματα του Αισώπου που ανέθρεψαν παιδιά και δόμησαν προσωπικότητες στους αιώνες.

  Προσθήκη στο καλάθι
 • 13.00

  Το αριστουργηματικό έργο του Πλάτωνος που δίνει ηθικό περιεχόμενο στον έρωτα και τον καθιστά υπέρτατο θεό.

  Προσθήκη στο καλάθι