Πλακέτα για τον διαγωνισμό Αρχαίων Ελληνικών στο Βέλγιο

Πλακέτα για τον διαγωνισμό Αρχαίων Ελληνικών στο Βέλγιο