ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Τα παιδικά τμήματα της Ελληνικής Αγωγής απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 4-12 ετών και ως στόχο έχουν:

 • την επαφή των παιδιών με την αρχαιότερη μορφή της γλώσσης μας
 • την διασύνδεση των Νέων Ελληνικών με τα Αρχαία
 • την κατανόηση της ορθογραφίας εφόσον διδάσκεται η ετυμολογία των λέξεων
 • την αναγνώριση της γλωσσοπλαστικής ικανότητας που έχουν τα Ελληνικά
 • την καταγραφή της πληθώρας του ελληνικού λεξιλογίου που έχει δοθεί στις ξένες γλώσσες
 • την αισθητική καλλιέργεια μέσω των οπτικών μέσων και την επαφή με τις τέχνες (αγγειοπλαστική, αρχιτεκτονική, γλυπτική, κλπ)
 • την αντιμετώπιση των μαθησιακών προβλημάτων καθώς, σύμφωνα με έρευνες, η συστηματική εκμάθηση των Αρχαίων Ελληνικών βοηθά τα παιδιά με δυσλεξία, διάσπαση προσοχής, κ.α.
 • την γνωριμία με τα ελληνικά ήθη και έθιμα και την διαπίστωση ότι αυτά παραμένουν τα ίδια στο βάθος των αιώνων
 • την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και την κατανόηση των συναισθημάτων από τα ίδια τα παιδιά μέσω της θεατρικής προσέγγισης των κειμένων και της δραματοποίησής τους
 • την όξυνση της παρατηρητικότητας και της μνήμης
 • την επαφή με πρότυπα και αξίες που θα τα βοηθήσουν στην ενήλικη ζωή τους
 • την εκμάθηση της Μυθολογίας και της Ιστορίας με τρόπο βιωματικό
 • την αισθητική καλλιέργεια μέσω των οπτικών μέσων και την επαφή με τις τέχνες (αγγειοπλαστική, αρχιτεκτονική, γλυπτική, κλπ)
Στο επίκεντρο των μαθημάτων βρίσκεται πάντα ο μαθητής και αυτός καθοδηγεί την πορεία της διδασκαλίας. Ποτέ δεν δίνονται εύκολες λύσεις και απαντήσεις στα παιδιά, αντίθετα μόνα τους ερευνούν, ψάχνουν και παρατηρούν για να καταλήξουν στο δικό τους συμπέρασμα. Εμείς τους δίνουμε μόνον το ερέθισμα!