Οἱ μάχες τῶν Ἑλλήνων – Ἤ τὰν ἤ ἐπὶ τᾶς.

Οἱ μάχες τῶν Ἑλλήνων – Ἤ τὰν ἤ ἐπὶ τᾶς.