Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών ως εξωσχολική δραστηριότητα από το 1994

Η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στην προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση δημιουργεί τις βάσεις για ολόκληρη την ακαδημαική πορεία ενός παιδιού. Τα παιδιά μαθαίνουν με ευχάριστο και απλό τρόπο τα Αρχαία Ελληνικά και μαζί με αυτά, την Ιστορία, την Μυθολογία και τον Πολιτισμό των Ελλήνων.

Στην Ελληνική Αγωγή ξεκινούμε την διδασκαλία με πολύ απλούς, καθημερινούς διαλόγους, ιστορίες και μύθους. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά καθοδηγούνται απλά, όμορφα και μεθοδικά στο να μπορούν μέσα σε λίγο καιρό, να διαβάζουν τα αρχαία κείμενα από το πρωτότυπο. Πρόκειται για μία εξαιρετική εξωσχολική δραστηριότητα, που διαρκεί μόνον μιάμιση ώρα την εβδομάδα.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων μπορεί να γίνει και διαδικτυακά μέσω ZOOM, με κωδικούς που αποστέλλονται στο email σας.

Τμήμα Παρασκευής

Διά Ζώσης και Διαδικτυακά από τις 17.00 έως τις 18.30.

Τμήμα Σαββάτου

Διά Ζώσης και Διαδικτυακά από τις 11.30 έως τις 13.00.

Screenshot 2023-09-26 at 4.00.34 AM

Μάθημα 3ο 22.09

Για να δείτε αυτό το περιεχόμενο πρέπει πρώτα να συνδεθείτε.   Ἡ σύνδεση μπορεῖ νὰ γίνει κατὰ τὴ διάρκεια τῆς παραδόσεως τοῦ μαθήματος μέσω live streaming ἢ ἀργότερα, on demand.…
Screenshot 2023-09-18 at 1.24.27 PM

Μάθημα 2ο 15.09.23

Για να δείτε αυτό το περιεχόμενο πρέπει πρώτα να συνδεθείτε.   Ἡ σύνδεση μπορεῖ νὰ γίνει κατὰ τὴ διάρκεια τῆς παραδόσεως τοῦ μαθήματος μέσω live streaming ἢ ἀργότερα, on demand.…
Screenshot 2023-09-11 at 12.58.49 PM

Μάθημα 1ο 8/9/2023

Για να δείτε αυτό το περιεχόμενο πρέπει πρώτα να συνδεθείτε.   Ἡ σύνδεση μπορεῖ νὰ γίνει κατὰ τὴ διάρκεια τῆς παραδόσεως τοῦ μαθήματος μέσω live streaming ἢ ἀργότερα, on demand.…