Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών ως εξωσχολική δραστηριότητα από το 1994

Χαρακτηριστικό απόσπασμα

Η παρακολούθηση των μαθημάτων μπορεί να γίνει και διαδικτυακά μέσω ZOOM, με κωδικούς που αποστέλλονται στο email σας.