Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών ως εξωσχολική δραστηριότητα από το 1994

Εγγραφές για το έτος 2023 – 2024

Man hand with pen writing on notebook.

Τα μαθήματα των παιδιών ξεκίνησαν στις 8 Σεπτεμβρίου αλλά οι εγγραφές συνεχίζονται. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για το δοκιμαστικό σας μάθημα. Τα τμήματα των ενηλίκων ξεκινούν στις 19 Σεπτεμβρίου.

Δείτε το πρόγραμμα πατώντας στο παρακάτω link

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα ανά τμήμα