Εγγραφή στο newsletter

Μη χάσετε καμία ενημέρωση! Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας για να λαμβάνετε τα νέα μας


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: . You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact

Search
Close this search box.

Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών ως εξωσχολική δραστηριότητα από το 1994

Ελλήνων Χρονολόγιον 2024

Για την 28η επέτειο κυκλοφορίας της έκδοσης «ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟΝ» που συμπίπτει με την συμπλήρωση των 30 χρόνων λειτουργίας της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»  έχουμε ετοιμάσει ένα δείγμα από το μεγαλύτερο επίτευγμα του ανθρωπίνου νου: Την Ελληνική Φιλοσοφία. Με σύντομα φιλοσοφικά ρητά στα αρχαία και τα νέα Ελληνικά, αλλά και μετάφραση στα Αγγλικά, το χρονολόγιο θα γίνει ο καθημερινός, απαραίτητος βοηθός στον επαγγελματικό ή τον προσωπικό σας χώρο. 
 
Τιμή 20€