Έκθεση για Μαθητές Δημοτικού

Έκθεση για παιδιά δημοτικού

Η αγάπη της Ελληνικής Αγωγής για την ελληνική γλώσσα ευρύτερα και η προσπάθειά της να αφουγκραστεί τις ανάγκες των μαθητών, οδήγησαν στην δημιουργία του τμήματος Εκθέσεως για τους μαθητές του Δημοτικού.
Από το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 14:30 – 16:00, οι μαθητές θα έρχονται σε επαφή με ποικιλία εξωσχολικών κειμένων που θα τους βοηθήσουν στην ανάπτυξη του γραπτού, αλλά και του προφορικού λόγου.
Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στο λεξιλόγιο, την έκφραση και την ορθογραφία καθώς και στη συνοχή των παραγράφων με αρχή, μέση και τέλος.
Το βασικότερο είναι όμως ότι οι μαθητές θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται μόνοι τους ως προς τις ιδέες και τα επιχειρήματά τους σε οποιοδήποτε θέμα έκθεσης.
Με τη Σοφία Γούλα, από το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 14:30 – 16:00. Το μάθημα προσφέρεται και μέσω διαδικτύου.
Πληροφορίες: 210.5221314
Διευθ.: Λ. Κηφισίας 125, Αθήνα (σταθμός μετρό Πανόρμου)