Εγγραφή στο newsletter

Μη χάσετε καμία ενημέρωση! Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας για να λαμβάνετε τα νέα μας


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: . You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact

Search
Close this search box.

Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών ως εξωσχολική δραστηριότητα από το 1994

Δείτε το Πρώτο Μάθημα Δωρεάν

Στὴν Ἑλληνικὴ Ἀγωγὴ ἡ διδασκαλία τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν ἀρχίζει ἁπλᾶ, μεθοδικὰ καὶ ἀβίαστα. Βασικὸς στόχος εἶναι ἡ κατανόηση τῶν διαχρονικῶν κειμένων τῆς ἑλληνικῆς γραμματείας καὶ ἡ ἐπαφὴ τόσο μὲ τὴν γραπτή, ὅσο καὶ μὲ τὴν προφορικὴ πλευρὰ τοῦ λόγου. Ἕνα μάθημα ποὺ ἀπευθύνεται σὲ ὅλους τοὺς Ἕλληνες ποὺ ἀγαποῦν τὴ γλῶσσα καὶ ἀνησυχοῦν γιὰ τὴν ἐξέλιξή της. Τὸ μάθημα πραγματοποιεῖται μία φορὰ τὴν ἑβδομάδα καὶ διαρκεῖ δύο ὧρες. Μεταδίδεται μέσῳ διαδικτύου ζωντανὰ καὶ ἀσύγχρονα