Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Με τον ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 

 
Οι βασικές αρχές της φιλοσοφίας του Αριστοτέλους   και η εφαρμογή τους στην επίτευξη της προσωπικής ευημερίας του σύγχρονου ανθρώπου! Μάθετε να ζείτε με ευημερία και να επιτυγχάνετε κάθε στόχο που βάζετε! 

Έναρξις μαθημάτων Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 – ώρα 19.0 
και κάθε Πέμπτη στις 19.00 

Συνοπτικό Περίγραμμα Μαθημάτων:

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

Η ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ


–       Η έννοια της Ευδαιμονίας κατά Αριστοτέλη. 

–        Τι θεωρούμε Ευημερία σήμερα; 

–        Η σύνδεση της Πλατωνικής με την Αριστοτελική Φιλοσοφία .

–        Η έννοια του Ενεργητικού και του Παθητικού Νου . 

 
 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

  ΤΟ « ΟΡΓΑΝΟΝ» –  Η ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
 
–       Η Λογική του Αριστοτέλους ως τρόπος κυριαρχίας πάνω στην πραγματικότητα. 

–       Οι 10 Κατηγορίες : ο τρόπος πλήρους περιγραφής μίας κατάστασης ή ενός φαινομένου . 

–  Σοφιστικοί έλεγχοι  –  Πως να μην εξαπατάστε από τον συνομιλητή σας. 

 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
 
 ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 

 
–  Η Ρητορική Τέχνη του Αριστοτέλους . 

–  Πως να ξεπεράσετε τούς φόβους μιας δημόσιας ομιλίας. 

– Πως να εντυπωσιάζετε με τον λόγο σας . 

– Οι Δικανικοί , οι Συμβουλευτικοί και οι Επιδεικτικοί λόγοι. 

  
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022

ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ – ΗΘΙΚΑ ΕΥΔΗΜΕΙΑ


 
–  Η Αρετή έχει την Διανοητική και την Ηθική της πλευρά . 

–  Οι  Διανοητικές αρετές 

–  Οι Ηθικές αρετές. 

– Τι ονομάζουμε Ευδαιμονία και τι ζητούμε αληθινά από την ζωή μας;  

–  Ποιές είναι οι ανάγκες  και  οι αξίες μας και πώς αυτές συνδυάζονται;  

–  Ποιός είναι ο σκοπός της ζωής μας ; 


 
ΜΑΡΤΙΟΣ 
 
ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ – ΠΕΡΙ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ 

 
–         Τι είναι η Ψυχή;  

–         Η Ψυχή είναι ύλη ή ενέργεια ; 

–         Η έννοια της  «Εντελέχειας» . 

–         Ο ορισμός της Τραγωδίας . 

–         Η «Κάθαρσις» και η σημασία της . 

–         Ο τρόπος έμπνευσης και δημιουργίας σύμφωνα με τον Αριστοτέλη .

 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

 
–          Τι ονομάζουμε «ιδανικό πολίτευμα» κατά τον Αριστοτέλη. 

–          Είναι οι άνθρωποι ίσοι ;

–         Η ιδιοκτησία είναι φυσικό ή κοινωνικό φαινόμενο;  

–         Μπορεί να εφαρμοσθεί η κοινοκτημοσύνη σε μία ανθρώπινη κοινωνία;  

–    Τι συμβαίνει όταν μεγαλώνει το χάσμα ανάμεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς ; 

–          Θα ωφελούσε μία εκπαίδευση ενιαία για όλους τους πολίτες ;

 
ΙΟΥΝΙΟΣ 2022  

ΦΥΣΙΚΑ –  ΜΙΚΡΑ ΦΥΣΙΚΑ 


–        Φυσικά : Ο Αριστοτέλης ως θεμελιωτής της Δυτικής Επιστήμης . 

–         Περί Πνεύματος , Περί Ουρανού .
–         Μετεωρολογικά . 
–         Περί γενέσεως και φθοράς . Περί ονείρων .