Αφιέρωμα στα χρόνια του Εμφυλίου – Δεκεμβριανά (απόσπασμα)

Αφιέρωμα στα χρόνια του Εμφυλίου – Δεκεμβριανά (απόσπασμα)