2.500 ΧΡΟΝΙΑ Θερμοπύλες – Σαλαμίνα

Η Μάχη των Θερμοπυλών από τους μαθητές της Ελληνικής Αγωγής

Μὲ ὑποτίτλους στὰ Νέα Ἑλληνικὰ καὶ στὰ Αγγλικά. CC in English and modern Greek. Πατῆστε CC.

Η μάχη των Θερμοπυλών αποτελεί μια από τις πιο γνωστές και σημαντικές μάχες στην Ιστορία. Οι Έλληνες αποφάσισαν να πολεμήσουν στις Θερμοπύλες και στο Αρτεμίσιο για να σταματήσουν την προώθηση των Περσών στη Βοιωτία – κατά τον Τομ Χόλλαντ, «αν οι Έλληνες άντεχαν ακόμα μερικές μέρες, οι Πέρσες θα είχαν αναγκαστεί να υποχωρήσουν λόγω έλλειψης φαγητού και νερού». Η μάχη των Θερμοπυλών, κατά τους σύγχρονους ιστορικούς, έληξε με νίκη των Περσών, αν και υπέστησαν περισσότερες απώλειες από τους Έλληνες. Οι μαθητές της Ελληνικής Αγωγής τίμησαν την ιστορική μάχη των Θερμοπυλών με ένα δρώμενο που μαγνητοσκοπήθηκε ειδικά για την φετινή επέτειο των 2.500 ετών.

Τα παιδιά διδάχθηκαν την ιστορία και αναπαρέστησαν τις πιο σημαντικές στιγμές της θρυλικής μάχης. Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές!

“Ὦ ξεῖν’, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε κείμεθα, τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι.”

Νικηφόροι ἀεί ποτε καὶ ἐς ἀεί.

Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας από τους μαθητές της Ελληνικής Αγωγής

Ναυμαχία Σαλαμῖνος – 28 πρὸς 29 Σεπτεμβρίου τοῦ 480 π.Χ. 1207 Περσικὰ πλοῖα ἔναντι τῶν 271 Ἑλληνικῶν τριήρων. Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 480 π.Χ., ὁ Ἑλληνικὸς στόλος, ἀφοῦ εἶχε ἀποσυρθεῖ ἀπὸ τὸ Ἀρτεμίσιον, στάθμευσε ἔξω ἀπὸ τὰ στενὰ τοῦ Καματεροῦ, ἐνῶ ὁ κατὰ πολὺ μεγαλύτερος Περσικὸς στόλος βρισκόταν στὸ Φάληρον, ἀνατολικὰ τοῦ Πειραιῶς. Οἱ Πέρσες ἔστειλαν μία μοῖρα νὰ κλείσει τὸν δυτικὸ στενὸ πορθμό, ἀποβίβασαν στρατὸ τὴν νύκτα στὴν Ψυττάλεια, ἕνα νησὶ στὸν ἀνατολικὸ πορθμό, καὶ προχώρησαν τὰ ξημερώματα πρὸς τὸν ἀνατολικὸ πορθμό. Οἱ Ἕλληνες ἀποσύρθηκαν στὴν διώρυγα, πῆραν θέσι ναυμαχίας, προσπάθησαν νὰ τραβήξουν τὸν Περσικὸ στόλο πρὸς τὰ νότια τοῦ πορθμοῦ (ἔξω ἀπὸ τὸ Καματερό), καὶ ἄρχισαν νὰ ἐμβολίζουν τὰ Περσικὰ πλοῖα, ποὺ δὲν μποροῦσαν νὰ κάνουν ἑλιγμοὺς μέσα στὸ στενὸ καὶ μὲ τὶς ἐνισχύσεις ποὺ τὰ πίεζαν ἀπὸ πίσω. Ἡ Ἑλληνικὴ νίκη ὑπῆρξε ἀποφασιστικὴ στὴ θάλασσα, γιατὶ ὁ Περσικὸς στόλος δὲν τόλμησε ποτὲ νὰ ἀνατρέψει τὸ ἀποτέλεσμα τῆς Σαλαμῖνος. Παρὼν στὴν ναυμαχία ὁ τραγικὸς ποιητὴς καὶ Μαραθωνομάχος Αἰσχύλος Εὐφορίωνος Ἀθηναῖος διέσωσε στὴν τραγῳδία του «Πέρσαι» τὸν παιᾶνα ποὺ ἔψαλλαν ἅπαντες οἱ Ἕλληνες, ὅταν ξεκίνησαν τὴν ἐπίθεσι.

«῏Ω παῖδες ῾Ελλήνων, ἴτε, ἐλευθεροῦτε πατρίδ’, ἐλευθεροῦτε δὲ παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τε πατρῴων ἕδη, θήκας τε προγόνων• νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών.»

Νικηφόροι ἀεί ποτε καὶ ἐς ἀεί.

Μὲ ὑποτίτλους στὰ Νέα Ἑλληνικὰ καὶ στὰ Αγγλικά. CC in English and modern Greek. Πατῆστε CC.