Πλάτωνος – Τίμαιος ἤ Περί Φύσεως, Μέρος Α΄

Πλάτωνος – Τίμαιος ἤ Περί Φύσεως, Μέρος Α΄