1821: 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

1821: Ἡ ἀπόδειξις τῆς συνεχείας τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων

Παρακολουθήστε την επετειακή ομιλία του Άδωνι Γεωργιάδη που πραγματοποιήθηκε στην Ελληνική Αγωγή την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021.

Τὸ παγκόσμιον Φαινόμενον τοῦ Φιλελληνισμοῦ

Παρακολουθήστε την επετειακή ομιλία της Ευγενίας Μανωλίδου για την δημιουργία του κινήματος του Φιλελληνισμού και τον ρόλο της Μνήμης στην απελευθέρωση των Ελλήνων.

Η 25η Μαρτίου του 1821 και η Αγία Λαύρα

Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός. Ἡ 25η Μαρτίου 1821 καὶ ἡ Ἁγία Λαύρα. Ὁ ῥόλος τῆς Ἐκκλησίας στὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Τὸ διπλωματικὸ ἔργο τοῦ Π. Π. Γερμανοῦ. Ἡ ἐπικὴ Μάχη τῆς Κλείσοβας. 

Παρουσιπαζει ο Λεωνλιδας Γεωργιάδης

Ναυτικὴ Ἰσχὺς καὶ Ἐπανάστασις

Πῶς καὶ γιατὶ τὸ ἐπαναστατικὸ ναυτικὸ συνέβαλε τὰ μέγιστα στὴν ἐπιτυχία τῆς Ἐθνεγερσίας. Ὁ ἔλεγχος τοῦ Αἰγαίου, οἱ μεγάλες ναυμαχίες καὶ οἱ ναυτικὲς ἐπιχειρήσεις μέχρι τὴν Αἴγυπτο καὶ τὸν Λίβανο. Οἱ ἀντίπαλες ναυτικὲς δυνάμεις, οἱ πρωταγωνιστὲς καὶ τὰ μέσα. Τὰ πυρπολικὰ καὶ ἡ εὐφυὴς ἀξιοποίησίς τους. Ἡ προμήθεια νέων πλοίων καὶ ἡ εἴσοδος σὲ ὑπηρεσία τῶν ἀτμοπλοίων, τὸ ἐξαιρετικὸ παράδειγμα τῆς «Καρτερίας». Ἀπὸ τὴν Ἁγία Λαύρα ἕως τὸ Ναβαρίνο, τὰ ναυτικὰ πυροβόλα σφραγίζουν τὶς θυσίες καὶ τὰ ὄνειρα τοῦ Ἔθνους.
Αναλύει ο Γιάννης Θεοδωράτος