Πλάτωνος -Συμπόσιον ἤ Περί Ἔρωτος, Μέρος Δ΄

Πλάτωνος -Συμπόσιον ἤ Περί Ἔρωτος, Μέρος Δ΄