Πλάτωνος – Λύσις ἤ Περί Φιλίας

Πλάτωνος – Λύσις ἤ Περί Φιλίας